Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen suunnitelma hyväksyttiin

Jämsän kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.1.2021 Jämsän perusopetuksen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen suunnitelman.

Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti ajalle 1.1.2021–31.7.2021. Perusopetuslain väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan, että opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Muutos liittyy koronaviruksen (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseen ja siitä johtuvien haittojen lieventämiseen. Muutoksella turvataan oppilaan oikeus saada perusopetusta.

Lähtökohtana on, että opetus järjestetään kevätlukukaudella 2021 lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä on tietyin reunaehdoin mahdollista jatkaa opetuksen järjestäjän päätöksellä. Päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia kouluja tai toimipisteitä. Päätös voidaan tehdä vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvammassa asemassa olevia oppilaita: esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä valmistavan opetuksen oppilaita.

Jämsässä järjestelyt toteutetaan lähi- ja etäopetuksessa viikko kerrallaan vaihdellen. Myös koulupäivän alkamis- ja päättymisajankohtia voidaan porrastaa. Tilojen käyttöä voidaan myös väljentää. Poikkeusjärjestelyjen aikana opetus toteutetaan ja tauotetaan lukujärjestyksen mukaisesti. Oppilashuollon henkilöstön tuki oppilaille jatkuu katkeamattomana. Koulujen oppilashuoltohenkilöstö palvelee poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana etänä.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokailu järjestetään Jämsän kaupungin perusopetuksessa siten, että kouluateriat jaetaan kouluilta kahtena päivänä viikossa. Jos nouto ei ole mahdollinen, voidaan harkinnan perusteella tarjota myös mahdollisuutta kouluaterioiden kotiinkuljetukseen kaksi kertaa viikossa. Velvoitetta kotiin kuljettamiseen ei valtakunnallisten ohjeiden mukaan kuitenkaan ole. Huoltajan suostumuksella kouluateriat voidaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana korvata myös ruokakassipalveluna. Opetushallituksen linjausten mukaisesti aterian vaatimuksena ei ole täysipainoisuus, koska joidenkin tuotteiden tarjoaminen turvallisesti muissa kuin koulun tiloissa voi olla haastavaa.

Lisätietoja:
ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen puh. 040 751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös