Rajoitustoimia kevennetään kaupungin tiloissa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on päättänyt rajoitustoimien keventämisestä. Jämsän hallintoylilääkäri Jyri Moilanen kuitenkin korostaa, ettei julkishallinto luovu koronan leviämisen ehkäisemistoimista, vaikka rajoituksia puretaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella noudatetaan 20. helmikuuta asti tartuntatautilain 58 § mukaista päätöstä, jonka määräyksiä on noudatettava.

– Tautitaakka yleisvaarallisen tartuntataudin osalta ei ole hävinnyt mihinkään. Rajoitusten keventämisessä edetään askel kerrallaan tilannetta seuraten, sillä pyrimme suojaamaan terveyttä ja turvaamaan terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden. Edelleen on tärkeää tehdä etätöitä ja muistaa noudattaa hygieniaohjeita, hallintoylilääkäri toteaa.

Uudet rajoituspäätökset ovat voimassa yleisötilaisuuksien ja yleisien kokouksien osalta 5.–18. helmikuuta. Muilta osin päätös on voimassa 5.–20. helmikuuta.
Aluehallintoviraston päätöksen (4.2.2022) velvoittamana Jämsän vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen on päättänyt seuraavat muutokset toimintojen ja tilojen rajoituksiin. Päätöksessä on otettu huomioon aluehallintoviraston antama (20.1.2022) tartuntatautilain 58 d §:n mukainen määräys. Rajoitustoimet eivät koske varhaiskasvatusta, oppilaitoksia, lääkinnällistä kuntoutusta, eikä ammattimaista urheilua.

Yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet
Kaupungin sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tulee olla kaikille istumapaikka. Normaalista istumapaikkamäärästä saa olla käytössä korkeintaan 50 prosenttia.

Vapaa sivistystyö
Työväenopiston tauolla ollut toiminta, kuten ryhmäliikuntakurssit, voidaan aloittaa maanantaista 7. helmikuuta lähtien. Aluehallintoviraston edellyttämät henkilömäärärajoitukset on otettu huomioon jo lukuvuoden suunnittelussa.
Työväenopisto tiedottaa erikseen kurssien alkamisesta. Lukukauden pituus ja mahdolliset maksupalautukset selviävät myöhemmin.

Ulkotilat (esimerkiksi tekojäärata)
Pukutiloja voi alkaa käyttää maanantaista 7. helmikuuta lähtien. Paunun huoltorakennuksen pukutiloissa, Koskenpään kaukalon pukuhuoneessa ja Hallin urheilukeskuksen pukutiloissa käyttäjämäärä on rajattu enintään 10 henkeen. Käyttäjien tulee huolehtia riittävien turvavälien säilyttämisestä. Rajoituksen noudattamista voidaan seurata pistokokein.

Kirjastot
Kirjastot palvelevat muuten normaalisti, mutta lukupaikkojen määrä on edelleen normaalia pienempi. Esimerkiksi pääkirjaston lukusalissa on seitsemän istuinpaikkaa ja yksi tietokonepaikka. Omatoimikirjastojen asiakasmäärärajoitus on 10 henkeä. Rajoituksen noudattamista seurataan kirjautumistiedoista.
Linja-autoaseman lukusalissa ja odotustilassa saa olla kerralla enintään 10 henkeä.
Kirjastoautossa voi olla yhtä aikaa kaksi asiakasta tai perhekunta. Koulu- ja päiväkotipysäkeillä henkilömäärä sovitaan erikseen.

Galleria Kivipankki
Kivipankin käyttäjien määrää rajoitetaan. Alasalissa saa olla yhtä aikaa enintään 20 henkeä, yläsalissa 16 henkilöä.

Liikuntasalit, puukoulu ja muut ulkopuolisille varatut tilat
Tiloja voidaan jälleen vuokrata ulkopuolisille käyttäjille huvi- ja virkistystoimintaan, kuten joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, kuorolauluun ja harrastajateatteritoimintaan. Vakiovuorolaiset voivat alkaa käyttää tiloja lauantaista 5. helmikuuta lähtien. Yksittäisten vuorojen verkkovaraus on mahdollista maanantaista 7. helmikuuta alkaen.

Tilojen käyttäjämäärää rajoitetaan rajattujen ryhmien osalta korkeintaan 75 prosenttiin enimmäiskäyttäjämäärästä. Rajatulla ryhmällä tarkoitetaan muun muassa harrastusryhmiä.
Käyttäjien on varmistettava, että tiloissa säilyy mahdollisuus riittävien etäisyyksien pitämiseen.
Tutustu tästä liikunta- ja katsomotilojen enimmäishenkilömääriin. (liite)

Uimahalli Koskikara
Uimahalli avataan käyttäjille maanantaina 7. helmikuuta. Asiakasmääriä kuitenkin rajoitetaan tilojen käyttötarkoituksen mukaan.
Uimahallin ohjattu toiminta voidaan aloittaa huomioiden käyttäjämäärien rajoitukset ja riittävät turvaetäisyydet. Koululaisten uinninopetus ja lääkinnällinen kuntoutus ovat kuitenkin etusijalla ohjattua toimintaa järjestettäessä.

Omatoimikuntosalit
Omatoimikuntosalien käyttäjämääriä rajoitetaan edelleen. Kuoreveden omatoimikuntosalilla saa olla kerrallaan enintään 14 henkeä ja Länkipohjassa 9 henkeä. Rajoituksen noudattamista seurataan kirjautumistiedoista, myös pistokokeet ovat mahdollisia.

Nuorisotilat
Nuorisotilojen enimmäiskäyttäjämäärää rajoitetaan edelleen. Nurkkiksella voi olla samaan aikaan enintään 26 henkeä, Köpiksellä 14 henkeä, Kuutissa 10 henkeä ja moottoripajalla 6 henkeä. Tiloissa maskien käyttäminen on välttämätöntä.

Kaupungin virastojen aulat, neuvottelutilat ja asiakaspalveluun tarkoitetut tilat
Asiakaspalvelupisteet pidetään auki. Yli 10 hengen asiakastilojen ja asiakaspalveluun tarkoitettujen neuvottelutilojen henkilömäärää on rajoitettu korkeintaan 75 prosenttiin tavanomaisesta. Rajoitus on voimassa sunnuntaihin 20. helmikuuta saakka.

Jämsän kaupungin hallinnoimissa tiloissa ja työpaikoilla on laaja maskisuositus.

 

Lisätietoja:
Vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736
Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 040 054 2062
Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, p. 040 571 6556
kehittämispäällikkö-opistojen rehtori, Sini Käkönen, p. 040 751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös