Sivistystoimialan vuoden 2021 avustuksien hakuaika päättymässä

Sivistystoimialalla myönnetään kohdeavustuksia järjestöille, yhteisöille ja yksityisille kuntalaisille. Samat periaatteet koskevat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustustoimintaa. Avustusta voidaan hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin viimeistään 1.12.2021 mennessä. Hakijoiden on huomioitava, että vuonna 2022 ei enää myönnetä avustusta vuoden 2021 toimintoihin, muistuttaa vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka lisäksi tehdään vapaamuotoinen suunnitelma hankkeesta kustannusarvioineen. Myös mahdollinen toiminnasta saatava tulo on arvioitava ja hakemuksesta on käytävä ilmi, onko kohteeseen saatu muualta avustuksia. Hakemukseen on kirjattava haettava avustussumma. Avustus maksetaan jälkikäteen kuittijäljennöksiä tai muuta riittävää selvitystä vastaan. Avustuksesta voidaan maksaa kuitenkin osa etukäteen, mikäli kohteen/hankkeen toteutuminen sitä edellyttää. Mikäli tapahtuma ei toteudu maksetusta tuesta huolimatta, peritään maksettu tuki takaisin.
Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluissa on vielä jonkin verran avustusmäärärahoja jäljellä.

Lisätietoja:
kulttuurisihteeri-ohjaaja Päivi Himanen (kulttuuriavustukset)
p. 0400 951 828
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki (nuoriso- ja liikunta-avustukset)
p. 040 571 6556

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös