Sosiaalitoimi liittyy valtakunnallisen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi

Jämsän sosiaalitoimi liittyy valtakunnallisen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi joulukuun 2021 loppuun mennessä. Valtakunnallisen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto tukee sosiaalihuollon asiakasprosessien valtakunnallista yhtenäistämistä sekä tasalaatuisten ja sujuvien palveluiden tuottamista.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on osa valtakunnallisia Kanta-palveluita. Omien potilastietojen löytyminen OmaKanta-palvelusta on meille jo tuttua. Samalla periaatteella on vuodesta 2018 alkaen laajennettu Kanta-arkistoa koskemaan sosiaalihuollon asiakastietoja. Kanta-arkiston voivat ottaa käyttöön sekä julkiset että yksityiset sosiaalihuollon organisaatiot. Tällä hetkellä Kanta-arkistosta ei voi vielä hakea omia sosiaalihuollon asiakastietoja, mutta palvelun kehittäminen etenee sitä kohti vuoden 2022 aikana.

Kanta-arkistossa sosiaalihuollon asiakirjojen pitkäaikainen ja pysyvä säilytys on turvattu kansallisten vaatimusten mukaisesti. Samalla tulevat käyttöön valtakunnallisesti yhtenäiset toimintamallit ja esimerkiksi kirjaamistavat. Nämä mahdollistavat sekä asiakkaiden että ammattihenkilöiden näkökulmasta tasalaatuisen asiakastiedon ja palvelun. Kanta-arkiston kautta arkistoidut asiakirjat ovat jatkossa niitä asiakastyössään tarvitsevien ammattihenkilöiden saatavilla; alkuvaiheessa kuitenkin vain oman organisaatiomme käytettävissä. Tulevaisuuden tavoitetila on, että sosiaalihuollon asiakastiedot voidaan hakea Kanta-arkistosta esimerkiksi myös siinä tilanteessa, kun asiakas muuttaa paikkakunnalta toiselle.  

Jämsän sosiaalitoimi on kuluvan vuoden alusta lähtien tehnyt valmistelutyötä Kanta-arkistoon liittymiseksi. Tänä syksynä työssä on edessä tiivis rupeama, mikä saattaa vaikuttaa myös asiakaspalveluun. Mahdolliset viiveet työntekijöiden tavoitettavuudessa pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyinä.   

Lisätietoja:

Mirka Matilainen
SosKanta-yhteyshenkilö/koordinaattori
Jämsän sosiaali- ja terveystoimi
p. 040 661 4313

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös