Tampere-Jyväskylä ratahankkeen Teams-tapahtuma 18.8.2021

Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma, Orivesi, Jämsä ja Muurame

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittämisestä.

Ratasuunnitelma sisältää Orivesi–Jyväskylä-rataosan nykyisten liikennepaikkojen Torkkeli (Orivesi) ja Muurame (Muurame) kehittämisen suunnittelun. Lisäksi Jämsään suunnitellaan uusi Laihalammin liikennepaikka. Suunnitelman tavoitteena on junaliikenteen häiriötilanteiden hallinnan parantaminen ja junaliikenteen kapasiteetin lisäämisen mahdollistaminen. Suunnitelma sisältää Torkkelin liikennepaikan kehittämisen, Laihalammin uuden liikennepaikan suunnittelun sekä kolmannen junakulkutieraiteen suunnittelun Muuramen liikennepaikalle. Lisäksi liikennepaikoille suunnitellaan raidejärjestelyjen vaatimat muut toimenpiteet mm. kuivatus-, huoltotie- ja laitetilajärjestelyt.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä 10.8.2021 alkaen verkko-osoitteessa: https://vayla.fi/tampere-jyvaskyla

Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa mielipiteitä 9.9.2021 saakka sähköpostitse osoitteeseen eero.virtanen@vayla.fi.

Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille Teams-tapahtumassa 18.8.2021 klo. 17.30 – 19.30, joka tallennetaan. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennettavan linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Kutsu Teams-tapahtumaan linkkinä 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös