Tehtäväjärjestelyjä perusopetuksessa

Jämsän kaupunginhallitus hyväksyi sivistystoimialan virkarakennemuutoksen 1.8.2021 alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.6.2021 puolestaan virkarakennemuutokseen perustuvista tehtäväjärjestelyistä johtuvat toimivallan delegoinnit 1.8.2021 alkaen.

Keskeiset muutokset :

Apulaisrehtori Soile Kukkonen johtaa ja kehittää perusopetuksen erityisopetusta ja Jämsän kaupungin järjestämää oppilashuoltoa. Apulaisrehtori Kukkonen toimii koulukuraattorien ja koulupsykologien esimiehenä. Hän vetää oppimisen tuen tiimiä ja alueellista opiskeluhuollon ohjausryhmää. Hänen päätösvaltaansa kuuluvat   mm. pidennetystä oppivelvollisuudesta, erityisestä tuesta, lausuntoon perustuvasta lähikoulusta, perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin päättäminen.

Ma. apulaisrehtori Sisko Ahonen tehtäväalueisiin sisältyvät mm. perusopetuksen koulunkäynninohjaajien rekrytointeihin, työpisteiden määrittelyyn ja kesäaikaisten työtehtävien suunnitteluun liittyvät asiat. Hän osallistuu oppimisen tuen tiimin työskentelyyn.

Apulaisrehtori Markku Juholan tehtäviin sisältyvät toimialan ict-asioiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja suunnitteleminen mm. ict-hanketoiminnan muodossa. Hän toimii sekä digitiimin että koulukuljetustyöryhmän puheenjohtajana vastaten eräistä kuljetusten erityiskysymyksistä.

Rehtori Antti Mannisen tehtäviin puolestaan sisältyvät perusopetuksen koulumatkaetuudesta päättäminen silloin, kun se perustuu asiantuntijalausuntoon. Hän osallistuu koulukuljetustyöryhmän työskentelyyn

Rehtori Jaana Hartus johtaa ja koordinoi perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä ja toimii ops-työryhmän puheenjohtajana.

Rehtori Minna Kinnusen tehtäviin sisältyvät koulutusmatkailuasiat ja lv. 2021-2022 iltapäivätoiminnan koordinointi. Lv. 2021-2022 aikana valmistellaan koulutusmatkailun hallinnollinen järjestämismuoto.

Kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen vastuulla on mm. toimialan kehittämis- ja hanketoiminnasta. Kokonaisuuteen sisältyvät myös perusopetuksen laajat kehittämishankkeet.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulosalueiden johtajana toimii 1.8.2021 johtavana rehtorina aloittava, nykyinen lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg. Hän on perusopetuksen rehtoreiden esimies, toimii koulunjohtajakokouksien puheenjohtajana ja on sivistystoimialan johtoryhmän jäsen. Johtavan rehtorin toimivaltaan sisältyvät mm. peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen ja lukuisat oppivelvollisuuslainsäädännöstä johtuvat asiat.

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläisen toimivaltaan sisällytettiin perusopetuslain väliaikaisesta muutoksesta johtuva perusopetuksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättäminen. Lakimuutoksen taustalla on tartuntatautilaista johtuvat seikat.

Lisätietoja lukiokoulutuksen rehtori, 1.8. johtavana rehtorina aloittava Juha Damskägg, p. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös