Tiivis yhteistyö elinvoiman säilyttämiseksi jatkuu

Äkillisen rakennemuutoksen työryhmä jatkaa tiivistä yhteistyötä useiden eri tahojen kesken Jämsän elinvoiman säilyttämiseksi. Uuden rahoituskauden alku näyttää siirtyvän marraskuulle. Ilmailuteollisuuden rooli työllistäjänä kasvaa, työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet ovat keskiössä, kerrotaan tilannekatsauksessa.

– Toimenpiteitä, yrityskontakteja ja tapaamisia on jatkettu sovittujen linjausten mukaisesti. Kaipolan jatkokäytön osalta ratkaisua odotellaan. Kun kaupungin tukea tehdasalueen osalta tarvitaan, kaupunki on valmis yhteistyöhön. Yrityshankkeiden parissa tehdään jatkuvasti töitä, vireillä on muutamia investointi- ja kehittämishankkeita. Kehittämistyötä jatketaan, kertoo vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen työn etenemisestä

Rahoitus

Jämsään osoitettua yritystukien erillisvaltuutta on edelleen käytettävissä. Uusi rakennerahastokausi käynnistynee 1.11.2021. Nykyiselle ohjelmakaudelle osoitetut hakemukset tulee jättää tämän hetken ohjeiden mukaan elokuun loppuun mennessä, mutta toiveissa on jatkoajan saaminen lokakuun loppuun vanhan ohjelmakauden hakemuksiin. Yritysten rahoituskysyntä on aavistuksen verran piristynyt keväästä.

Patria Aerostructures

Patria Aerostructuresin metalliyksikössä yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena toteutetaan eri sisältöisiä ja eri pituisia lomautuksia. Lomautusten piirissä on 7 henkilöä. Toimenpiteet tulevat pääosin voimaan syyskuussa 2021.

– Syyt lomautuksiin ovat pitkään jatkuneet kaupallisen ilmailun epävarmuuteen liittyvät kysyntäongelmat kertoo Petri Hepola Patrialta. HX-hävittäjähankkeessa Patria painottaa nykyisten päätoimipaikkojen roolia korkean tason osaamisen ylläpidossa. Näin myös Hallin yksikön merkitys työllistäjänä on erittäin tärkeä. HX-hävittäjähankkeesta odotetaan päätöksiä joulukuussa.

Kaipolasta työttömiksi jääneiden työllistyminen ja koulutus

Kaipolasta työttömiksi jääneitä työnhakijoita on ilmoittautunut TE-toimistoon 202 henkilöä. Näistä työttömiä on 128 ja työssä olevia 49 henkilöä. Koulutuksessa on 18 henkilöä ja muiden palvelujen piirissä 7. Työssä olevista 30 henkilöllä päättyy määräaikainen työsuhde vuoden 2021 loppuun mennessä. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka monta irtisanottua ei vielä ole ilmoittautunut TE-palveluihin. TE-palveluihin ilmoittautuneista 60 vuotta täyttäneitä on 70 henkilöä. Alle 50 vuotta täyttäneitä Kaipolasta irtisanottuja työnhakijoita on 40 kpl.

Työttömiksi jääneiden osaamiskartoituksia on jatkettu, ensimmäiset toimintasuunnitelmat on tehty työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneiden kanssa, kertoo Caius Forsberg Keski-Suomen TE-toimistosta. TE-palvelut on tehnyt aktiivista yhteistyötä koulutustarjoajien kanssa. 43 henkilöä on aloittanut tai suunnittelee kouluttautumista. Jämsän Gradia on mukana koulutusmahdollisuuden suunnittelussa, koulutuksista kerrotaan sekä digitaalisesti, että henkilökohtaisesti Petteri Järvinen Gradialta toteaa.

Kaipolasta irtisanotuista 9 on perustanut oman yrityksen, näistä 6 toimii päätoimisesti. Kun liikeidea on selkeä ja ammattitaitoa riittää, yrittäjyys on hyvä vaihtoehto työllistää itsensä, kertoo yrityspalvelupäällikkö Joonas Nurminen.

Lisätietoja: vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen p. 040 747 7736

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös