Ulkoilureittisuunnitelman kilpailutus käynnistyy

Toukokuussa käynnistyneen Himos-Jämsä toimintaympäristön kehittämishankkeen kolme keskeistä toimenpidettä ovat Himos-Jämsä matkailualueen matkailustrategian, seudun matkailuyritysten osaamisen kehittäminen sekä luontomatkailun kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailuyritysten kykyä ja osaamista reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Toisaalta hankkeen tavoitteena on kehittää luontomatkailumahdollisuuksia niin, että Himos-Jämsä alueen houkuttavuus paranee ja yrityksiin syntyy uutta työtä ja liikevaihtoa.

– Hanketyöntekijät Antti Mäkinen ja Salia Binaud korostavat, että yksi hankkeen tärkeimmistä tehtävistä on kytkeä Himos Jämsän alueen muihin palveluihin ja luoda yhtenäinen Himos-Jämsä matkailualue, joka tunnetaan hyvistä luontoliikunnan mahdollisuuksista ja ympärivuotisuudesta.

Hankkeen rahoitus on osa rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Kokonaisbudjetti on noin 0,5 miljoonaa euroa, josta Keski-Suomen liiton rahoitus 90 prosenttia, Jämsän kaupunki 10 prosenttia. 

Hankkeen tämänhetkinen eteneminen

Strategiatyö matkailun asiantuntijayrityksen FlowHouse Oy:n kanssa on alkanut, ja syksyllä järjestetään kehittämistyöpajoja ja tapaamisia yrittäjille, muille sidosryhmille sekä kuntapäättäjille.
Reitistöjen kehittäminen etenee ulkoilureittisuunnitelman yhteistyökumppanin kilpailutuksella. Kun ulkoilureittisuunnitelma on tehty ja ELY vahvistanut sen, on mahdollista aloittaa reittitoimitus.

Mitä tarkoittaa reittitoimitus ja miksi se on tehtävä?

Reittitoimitetun ulkoilureitin perusteena on Himos-Jämsä-alueen ympärivuotisen luontoliikunnan mahdollisuus virkistys- ja matkailukäyttöön, luonto- ja tapahtumamatkailun kehittäminen, sekä alueen elinvoimaisuuden lisääminen. Reittitoimituksella varmistetaan reitin pysyminen ja ylläpito tulevaisuudessa. Yhdessä kilpailutetun tahon kanssa kunta tekee ulkoilureittisuunnitelman, jonka Ely-keskus vahvistaa. Tämä menettely on suositeltavaa alueilla, joissa maanomistus on pirstaleinen, maanomistajia on paljon ja paineet ulkoilumahdollisuuksien lisäämiselle ovat suuret, kuten Jämsässä.

Ulkoilureitin suunnittelussa on huomioitava laaja-alainen, läpinäkyvä ja selkeä yhteistyö. Kaupungilla on aito tahto saada toimiva ja kestävä ulkoilureittiverkosto Jämsään, mutta toiveena on, että reitin ylläpito voitaisiin tehdä yhteistyössä oheistoimijoiden kanssa. – Ylläpito on tulevaisuuden ja kestävyyden kannalta ehdottoman tärkeä asia ja siihen on nyt tartuttava yhteisellä tekemisellä, Mäkinen ja Binaud sanovat.

Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa alueen maanomistajien, eri lajiseurojen ja yhdistysten, sekä matkailuyritysten kanssa. Hanketyöntekijät kutsuvat syksyn aikana maanomistajia ja muita oheistoimijoita keskustelemaan ulkoilureittisuunnitelman etenemisestä.

Lisätietoja:
Projektityöntekijä, reitistöjen kehittäminen, Antti Mäkinen p. 040 756 1240
Maankäyttöinsinööri, Teijo Taipale, p. 040 752 1901
Matkailuasiantuntija Salia Binaud, p. 040 643 1113

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös