Uusi sähköinen palvelu eJämsä -kuntalaisportaali

Kaupungin verkkosivuilla julkaistaan maanantaina 15. marraskuuta asiointipalvelu eJämsä sujuvoittamaan sähköistä asiointia kaupungin kanssa. eJämsä on kuntalaisportaali, joka sisältää kolme eri palvelua.

Kaupungin sähköisiä palveluita kehitetään jatkuvasti. Myöhemmin portaaliin on tarkoitus avata myös muita digipalveluja, jotka helpottavat kaupungin eri palvelujen käyttöä ja mahdollistavat osallistumisen yhteisiin asioihin.

Kuntalaisportaalin palvelut

Kaupungin verkkosivujen ylätunnisteeseen tulee linkki eJämsä portaaliin. Lisäksi jokaiselle palvelulle tulee oma suora linkki etusivun vasemmalle puolella olevaan sivupalkkiin.

Kuntalaispalaute

Kuntalaispalautekanavalla voi esimerkiksi antaa palautetta kaupungin palveluista, kysyä neuvoa, antaa vinkkejä ja ilmoittaa korjaustarpeesta. Kuntalaispalautekanavalla asioivat voivat kohdistaa palautteensa suoraan oikeaan osoitteeseen valitsemalla palautekanavan palvelukategorian ja aiheen, josta palautetta halutaan antaa.

Avustusten haku

Avustuksenhaku -palvelussa voi hakea kaupungin sivistystoimialan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustuksia. Sivistystoimialalla myönnetään kohdeavustuksia järjestöille, yhteisöille ja yksityisille kuntalaisille.

Avustuksenhaku otetaan käyttöön avustuksenhakijoille järjestetyn opastustilaisuuden jälkeen 2.12.2021 alkaen. Opastustilaisuus sähköiseen avustuksenhakuun järjestetään ma 22.11.2021 klo 18.00 – 19.30 sairaalan auditorio Välkyssä.

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi käynnistyy marraskuussa 2021 ideointivaiheella, jossa kuntalaiset voivat jättää kehitysideoita portaalin kautta vuoden 2021 loppuun asti.

Ideat voivat liittyä tietyn alueen kehittämiseen, ulkoliikuntapaikkojen hoitoon tai varustelun uudistamiseen, reitistöjen kehittämiseen tai muuhun vastaavaan. Ideointivaiheen jälkeen kaupungin asiantuntijat käyvät ideat läpi ja valitsevat jatkoon toteuttamiskelpoiset kehitysideat. Maaliskuussa 2022 kuntalaiset äänestävät, mitkä ideat toteutetaan osallistuvan budjetoinnin määrärahalla vuoden 2022 aikana.

eJämsä kuntalaisportaalin kehitystyö ja toteutus on tehty valtionavustusta saaneessa hankkeessa yhteistyössä kaupungin ja järjestelmän rakentajan Sarastia Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea kuntien digitalisaatiota, joka edistää kuntien toimintatapojen uudistamista sekä asiakaslähtöisyyttä ja, jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä.

Lisätietoja:

Kuntalaispalautteet / viestintäpäällikkö Laura Walden p. 040 545 0687
Avustukset / vapaa-aika palvelupäällikkö Katja Pohjoismäki p. 040 571 6556
Osallistuva budjetointi / suunnittelija Katja Lahtinen p. 040 728 5656

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös