Vakituisen ranta-asumisen selvitys – Kysely käynnissa

Kaupunki on ryhtynyt selvittämään mille ranta-alueille olisi kuntatalouden näkökulmasta edullisinta osoittaa lisää vakituista asumista joko kaavoituksen kautta tai sitten muuttamalla olemassa olevien vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoitusta.

Selvitystyö toteutetaan vuoden 2021 aikana Ramboll Finland Oy:n toimesta ja tulokset toimivat kaupungin päätöksenteon tukena tulevaisuudessa.

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi tulee kysymykseen tilanteessa, jossa kesämökille halutaan muuttaa vakituisesti asumaan. Vakituinen asuminen tuo kunnalle tuloja, mutta myös asettaa lakisääteisiä velvoitteita. Tämän vuoksi käyttötarkoitusta ei voida muuttaa ilman lupamenettelyä. Selvitystyön tuloksena on työkalu, jolla käyttötarkoituksen muutoksen yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia on mahdollista arvioida osana lupaharkintaa (kaava tai poikkeamislupa).

Kyselyn avulla kartoitetaan Jämsän loma-asukkaiden mielenkiintoa muuttaa lomarakennus vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kysely on avoinna 5.7.-8.8.2021 välisenä aikana. 

Osallistu kyselyyn: https://new.maptionnaire.com/q/4b8kwz9urh6w

Tekninen lautakunta

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös