Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on mitoituksen mukainen aluehallintoviraston selvityksen mukaan

Sivistyslautakunta käsitteli Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätöstä kokouksessaan 16.12.2020. Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Länsi- ja Suomen Aluehallintovirasto on selvittänyt viraston ja Valviran valtakunnalliseen v. 2019 – 2020 valvontaohjelmaan sisältyen varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja lapsimääriä ajalta 28.9. -10.10.2020. Jämsän kaupungissa valvonta kohdistui Hallin, Länkipohjan Jokivarren, Kaipolan, Viiskulman, Koivulinnan, Palomäen, Juokslahden ja Puukilan päiväkoteihin. Tiedot kerättiin päiväkohtaisesti varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta. Henkilöstötiedoissa ilmoitettiin vain mitoitukseen laskettavan henkilöstön määrä, ei avustavaa henkilöstöä. Varhaiskasvatusjohtaja toimitti pyydetyn selvityksen aluehallintovirastolle 2.12.2020.

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta 30.12.2019/1586 1 §:n mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018)26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä tarkoitettu ammatillinen kelpoisuus.

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 23.8.2018/753 1 §:n 2 momentin mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus, enintään 13 enintään viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.

Aluehallintovirasto toteaa, että Jämsän kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus Hallin, Länkipohjan, Jokivarren, Kaipolan, Viiskulman, Koivulinnan, Palomäen, Juokslahden ja Puukilan päiväkodeissa on ollut tarkasteluajankohtana varhaiskasvatuslain mukainen. Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaisen valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa päättyy.

Lisätietoja: torstaina 17.12.2020 ja 20.-23.12.2020 varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen puh. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös