Vinnin tilan toiminnallinen kokonaisuus kehittämishankkeeksi

Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.5.2021 Vinnin tilan toimintojen kehittämiseksi laaditut suunnitelmat.

Tila on saatu Helena Ojalta testamenttilahjoituksena. Lahjoituksen jälkeen päärakennusta on peruskorjattu, irtaimisto inventoitu ja tehty kaksi opinnäytetyötä, toinen irtamistosta ja toinen sisustuksesta ja tilojen käyttömahdollisuuksista. Vuoden 2020 lopussa esineitä luovutettiin Keski-Suomen museoon. Vinni on määritelty arvokkaaksi alueeksi valtakunnallisin, alueellisin ja paikallisin kriteerein.

Taustalla ovat kaupungin järjestämän ideointitilaisuuden perusteella syntynyt ajatus ajatus Leader –kehittämishankkeen käynnistämisestä.   Jämsänjokilaakson Setlementti ry:n toimesta asiasta on tehty esiselvitys. Kaupunki on tukenut esiselvityksen valmistelua avustuksella. Kehittämishankehakemus jätettiin Vesurin hallitukselle 14.5.2021 ja arvion mukaan hanke käynnistyy 1.9.2021, mikäli saadaan myönteinen rahoituspäätös. Hankkeen talousarvion kokonaissumma on noin 90 000 euroa, josta tuen osuus on 80 %. Omarahoitusosuutta kerätään eurojen lisäksi talkootyöllä, jonka arvo on 15 euroa/h. Mikäli kehittämishanke vaatii kaupungin rahoitusta, siitä päätetään erikseen.

Valmistellun Leader kehittämishankkeen hakijana on Jämsänlaakson Setlementti, joka on saanut kaupungin lisäksi mukaan parikymmentä yhteistyötahoa. Tavoitteena on saada rahoitus1,5 vuotta kestävälle Virtaa Vinnille -kehittämishankkeelle, jonka aikana luodaan Vinnistä yhteistyötahojen kanssa erilaisia kulttuuri-, luontopalveluja tarjoava toiminnallinen kokonaisuus. Hankkeen tavoitteet ja suunnitelmat ulottuvat tulevaisuuteen. Toiminta painottuisi ainakin aluksi kesäkuukausiin, mutta jatkossa on mahdollisuutena huomioitu myös ympäri vuotinen toiminta.

Yhtenä osatavoitteena on asukkaan saaminen Vinnin piha-aittaan. Asukas voisi olla taiteilija, kirjoittaja, someviestijä, tutkija tai etätyöntekijä, paikka tarjoaa monia mahdollisuuksia. Ennen asukkaan hakua on kuitenkin rakennettava säännösten mukainen jätevesijärjestelmä, josta on suunnitelma jo olemassa. Kaupungin investointina toteuttavan työn kustannusarvio on 15 000 euroa. Jätevesijärjestelmän uusiminen mahdollistaa piha-aitan ottamisen pysyvään asumiskäyttöön.

Kaupungin kanssa neuvotellaan tapauskohtaisesti tulevista investointitarpeista, aikatauluista ja rahoituksesta. Hankkeen ajan toimijoilta ei peritä vuokraa, mutta sen jälkeen Vinnin tilojen käytöstä peritään vuokraa laadittavan hinnaston mukaisesti, jotta vuotuisia kuluja saadaan edes jossain määrin katetuksi.

Hankkeen jokainen yhteistyötaho on lähettänyt toiminnalliset ideansa hankevalmisteluun ja hyvällä yhteistyöllä on mahdollisuus onnistua. – Kaupungilla ei ole itsellään mahdollisuuksia lähteä toimintoja kehittämään tai ylläpitämään. Nyt on onnistuttu saamaan laaja yhteistyöverkosto yhteen, joten toimintojen käynnistämiselle ja jatkotoimille on hyvät mahdollisuudet, arvioi palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt.

Vinnin asiakokonaisuus kuuluu 1.8.2021 alkaen kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkösen vastuualueisiin. -Vinnin tila ja sen kaunis ympäristö tarjoavat mahdollisuuden monenlaiseen kulttuuritoimintaan. Näen tässä myös yhteistyömahdollisuuksia kaupungin musiikkiopiston ja työväenopiston kanssa, arvioi Sini Käkönen.

Lisätietoja: palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt, p. 040 538 0452

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös