Vuoden 2020 Viljo Järvisen kulttuuripalkinto mestaripelimanni Katja Lampiselle

Jämsän sivistyslautakunta on myöntänyt järjestyksessään neljännen Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon mestaripelimanni Katja Lampiselle hänen taiteellisista an­siois­taan kansanmusiikin parissa sekä työstään kansanmusiikin edis­tä­mi­sek­si. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa.

Mallipuuseppä Viljo Järvinen testamenttasi omaisuutensa Jäm­sän­kos­ken kaupungille. Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon perustamisesta päätti Jämsän kaupunginhallitus 20.2.2017 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden päätöksenä.

Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon ovat aiemmin saaneet:

v. 2017 kir­joit­ta­ja-oh­jaa­ja, toimittaja Risto Ha­ko­la ansioistaan teat­te­ri­tai­teen saralla,
v. 2018 Hallinportti Il­mai­lu­mu­seo  ansioistaan ilmailuhistorian tallentajana ja perinteen vaalijana,

v. 2019 Kuoreveden Nuo­ri­so­seu­ra Nysä ry ansioistaan ylei­sen kulttuurityön saralla sekä yhteisöllisyyden yl­lä­pi­tä­jänä ja edistäjänä

Katja Lampisen musiikkiharrastus on lähes hänen elämänsä mit­tai­nen. Lapsena kotoa saatu innostus musiikkiin jalostui isän Erkki Lampisen ope­tuk­sen jälkeen työväenopistossa ja Jäm­sän­kos­ken taidekoulussa. Myö­hem­min soi­ton­opis­ke­lu on jatkunut mm. kansanmusiikkikursseilla ja hän on suorittanut Suomen kansanmusiikkiliiton pronssisen, hopeisen ja kultaisen ansiomerkin. Lam­pi­sen pää­inst­ru­ment­tei­na ovat olleet 1, – 2- ja 5 –rivinen haitari jo yli 40 vuotta. Li­säk­si hän on soittanut mandoliinia yli 30 vuotta.

Taitava soittaminen ja kansanmusiikin edistämistyö ovat tuoneet lukuisia palkintoja ja tunnustuksia mm.:

  • Jämsänkoski-säätiön kulttuuripalkinto yhdessä isän­sä Erkki Lampisen kanssa vuonna 2005.
  • Keski-Suomen Kan­san­mu­siik­ki­yh­dis­tyk­sen pronssinen ja hopeinen ansiomerkki
  • Keski-Suomen kansanmusiikkiyhdistyksen myöntämä Antin malja ansioituneelle keskisuomalaiselle pelimannille v. 2006
  • tämmäyksen Suomen mestaruus 5-rivisellä hai­ta­ril­la vuon­na 1991 ja mandoliinin soitossa vuosina 2009, 2011 ja 2012
  • mestaripelimannin arvonimi vuonna 2018.

Katja Lampinen on Keski-Suomen Kansanmusiikkiyhdistyksen hallituksen jä­sen vuodesta 2018 ja samasta vuodesta alkaen myös Suomen Kansanmusiikkiliiton hal­li­tuk­sen jäsen.

Aktiivisen ja lukuisissa eri kokoonpanoissa tapahtuvan soittamisen lisäksi Katja Lampisen toimintaan sisältyy opetustyötä, sävellyksiä, pe­li­man­ni­mu­sii­kin taltiointia ja hänen soittoaan on talletettu ää­ni­le­vyil­le ja muille tallenteille, kuultu radio-ja televisio-ohjelmissa. Kaustisten kansanmusiikkijuhlien juh­la­yh­ty­eeksi valituissa hän on soittanut vuosina 1987, 1991 ja 1998.

Soitto on soinut yli 40 vuotta ja jatkuu edelleen.

Soikoon soitto – Kuuntele Katjan soittoa

Lisätietoja:
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
p. 040 538 0452

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös