Äkillisen rakennemuutoksen työryhmän tilannekatsaus 26.11.2020

Jämsä alueen elinvoiman säilyttämiseksi tehdään tiivistä työtä useiden tahojen yhteistyöllä. Rahoituspäätökset alueelle ovat edenneet. Työ- ja koulutusmahdollisuuksia on välitetty aktiivisesti.

– Yrityskontakteja ja tapaamisia Jämsästä ja tehdasalueesta kiinnostuneiden yritysten kanssa on ollut lukuisia viikoittain. Vaikka positiivisia uutisiakin työllisyyden osalta saamme, koko menetyksen korvaamiseen ei nopeita ratkaisuja ole olemassa. Yritysten sijoittumisessa teemme aktiivisesti työtä myös muiden alueiden osalta Kaipolan rinnalla, kaupunginjohtaja Hanna Helaste kertoo työn etenemisestä.

UPM Kaipolan tehdasalue

– UPM Kaipolan tehtaalla on kolme paperikonetta, joista kaksi on käynnissä edelleen. Paperia valmistuu tehtaalla joulukuun puoleen väliin saakka. TE-toimisto on tarjonnut palveluitaan aktiivisesti ja ollut läsnä tehtaalla. Olemme päivittäin saaneet ilmoituksia tehtaan työntekijöiden työllistymisestä tai koulutuspaikan saannista, mikä on ollut hieno asia, UPM:n Marko Laakkonen iloitsee.

– Tehtaalla ei ole nähty suurta draamaa, joskin joitakin tunteenpurkauksia on ollut. Valmet on kiinnostunut tehtaan työntekijöistä ja vierailee tehtaalla 1. joulukuuta, Kaipolan pääluottamusmies Ismo Salonen kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriössä seurataan säännöllisesti UPM:n Kaipolan tehtaan prosessia.
– Tavoitteena on löytää tehdasalueelle jatkokäyttöä. Poliittiset päättäjät ovat edelleen kiinnostuneita, miten tilanteen hoito, jatkotoimenpiteiden valmistelu sekä niiden käynnistyminen ja vaikutukset syntyvät, Jarkko Tonttila Työ- ja elinkeinoministeriöstä vakuuttaa.

Rahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö on jo tehnyt kansallisesta aluekehitysrahastosta 4,5 milj. euron rahoituspäätöksen Keski-Suomeen. Rahat ohjautuvat alueelle maksatusprosessin kautta. Keski-Suomen liitto odottaa Jämsän hankeaihioiden kirkastumista projekteiksi, joille rahoitusta voidaan myöntää.
– Sen sijaan REACT EU –lisämäärärahan osalta päätöksiä voi odottaa aikaisintaan huhtikuussa, myös elvytyspakettiin on tullut aikatauluviivästyksiä, Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta harmittelee.

Jämsän osalta investointitukeen on saatu lievennystä käytettyjen koneiden hankintaan. Suurta odotusarvoa on asetettu myös Jämsän tukialueen muutokseen.
– Tukialuemuutokseen ei ole tulossa pikaratkaisua, jos sitä jää odottamaan, voi mahdollisuudet mennä ohi, Jaakko Ryymin ELY-Keskuksesta painottaa.

Yrityksille suunnattu rahoitusinfo järjestetään Jämsässä etätilaisuutena 3.12. klo 17. Tilaisuuteen on ilmoittautunut tähän mennessä 40 yritystä.

Työllistyminen ja koulutus

TE-toimisto välittää sekä työ- että koulutusmahdollisuuksia. Marraskuun puolivälistä TE-toimiston järjestämiin muutosturvainfoihin tehtaalla on osallistunut noin sata henkilöä.
– Infoista on saatu positiivista palautetta. Kaipolan tehtaan työntekijöistä kiinnostuneissa yrityksissä on tarjolla noin 20-30 työpaikkaa, Tuula Säynätmäki TE-toimistosta toteaa.

Tehtaan työntekijöiden osaamisesta ei vielä ole saatu riittävästi tietoa. TE-toimisto kannustaa työnhakijoita rekisteröitymään ForeAmmatti -järjestelmään osaamisen kartoittamiseksi.

Jämsän Gradia on järjestänyt infotilaisuuksia aikuiskoulutuksestaan. – Muutamia UPM henkilöitä on jo hyväksytty koulutukseen, hakeutuneita on ollut toista kymmentä, Petteri Järvinen Gradialta sanoo.

Äkillinen rakennemuutos on tilanne, jossa globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset aiheuttavat äkillisiä ja merkittäviä pysyviä vaikutuksia alueen kehittymiseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään osallistuu Jämsän kaupungin keskeisiä toimijoita sekä UPM:n Kaipolan, Patrian, Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Gradian edustajia sekä jämsäläiset kansanedustajat. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 17.12.2020.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste p. 0400 742 751

Tiedotetta korjattu klo 11:46 : muutosturvainfoihin tehtaalla on osallistunut noin sata henkilöä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös