Hankerahalla palkataan nuoriso-ohjaajia kouluille

Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 70 000 euroa valtionavustusta Nuorten rinnalla koulussa 2023-2024 -hankkeelle. Jämsän kaupungin omarahoitus on noin 10 prosenttia, joten hankkeeseen tullaan käyttämään yhteensä 85 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2023 – 31.12.2024.

Avustus kohdennetaan perusopetuksen ja lukion nuorisotyöhön. Kevätlukukaudelle 2023 on jo rekrytoitu osa-aikainen nuoriso-ohjaaja Kuoreveden ja Länkipohjan kouluille. Hankkeen avulla saadaan jatkettua viime syksynä kouluilla alkanutta koulunuorisotyötä. Kuoreveden ja Länkipohjan alueen koulunuorisotyötä jatketaan myös lukuvuonna 2023-2024 osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan voimin.

Muilla kouluilla hanketoiminta aloitetaan elokuussa 2023 rekrytoimalla kokoaikainen nuoriso-ohjaaja Jämsänjoen yhtenäiskoululle sekä kokoaikainen nuoriso-ohjaaja yhteiseksi Jämsänkosken yhtenäiskoululle ja lukiolle. Molemmat nuoriso-ohjaajat rekrytoidaan koko lukuvuodeksi 2023-2024.

Jämsänjoen yhtenäiskoulussa ja toisella asteella työskentelevät nuoriso-ohjaajat tekevät työtään muissa hankkeissa vielä kuluvan kevätlukukauden ajan, joten koulunuorisotyöhön ei tule katkosta. Jämsänkosken yhtenäiskoululla ei ole tällä hetkellä nuoriso-ohjaajaa.

Jämsänjoen yhtenäiskoululle rekrytoitava nuoriso-ohjaaja työskentelee tarvittaessa myös Juokslahden ja Kaipolan oppilaiden parissa. Jämsänkosken ja lukion nuoriso-ohjaaja puolestaan on käytettävissä tarvittaessa myös Koskenpään ja Korven kouluilla.

– Hienoa, että hanketoiminnan myötä saadaan yhä useammalle koululle tärkeää yhteisöllistä työtä tekeviä ohjaajia oppilaiden ja opiskelijoiden tueksi, toteaa vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Avustusta myönnettäessä aluehallintovirasto tarkasteli miten hankkeella pyritään vähentämään koronapandemian rajoitustoimien kielteisiä vaikutuksia nuoriin, vahvistamaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä oppilaitosyhteisöön. Lisäksi kiinnitettiin huomiota miten hankkeessa tuetaan Ukrainasta sodan vuoksi Suomeen saapuneiden nuorten integroitumista koulu- ja oppilaitosyhteisöön.

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26. tammikuuta Nuorten rinnalla koulussa 2023-2024 -hankkeen suunnitelman.

 

 

Lisätiedot:

Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, p. 040 571 6556

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös