Kaupunginhallituksen päätöksiä 6. syyskuuta 2021

Kaupunginhallitus on jatkanut hallintosäännön mukaista erityistoimivallan käyttöä marraskuun loppuun saakka vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Lisäksi vuoden kolmannen jakson työohjelma hyväksyttiin ja valittiin senioriasumisen kehittämishankkeen toteutettavuusselvityksen tekijä sekä kuntastrategian päivityksen ohjausryhmän jäsenet. 

Esityslista 6.9.2021 

Talouden toteuma tammi-kesäkuu 2021

Vuoden 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden toteumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset merkittiin tiedoksi.

Verotulojen toteuma on puolen vuoden osalta 54,3 prosenttia, vastaavalta ajalta edellisenä vuonna toteuma oli 53,8 prosenttia. Lopullista verokertymää ei vielä voida ennustaa, koska siihen vaikuttaa myös Kaipolan tehtaan lopettaminen. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti, toteuma on 50,1 prosenttia. Kaupunki ja liikelaitokset yhteen lukien tulojen toteuma raporttipäivänä oli 50,87 prosenttia, menojen toteuma 50,52 prosenttia.

Poikkeusolojen päättymisen vaikutukset häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallintosäännön 5 § erityistoimivallan käyttöön

Hallintosäännön mukaista erityistoimivallan käyttöä päätettiin jatkaa marraskuun 2021 loppuun saakka.

Jämsässä koronarajoituksia on edelleen voimassa. On oletettavaa, että muutoksia mm. kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttörajoituksiin ja henkilöstön ohjeistukseen tulee syksyn aikana.

Ympäristöluvassa määrätty vakuus Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueen kaatopaikan laajennusalue 2:n toiminnan aloittamiseen

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että
– valtuusto asettaa Metsä-Kivelän uuden lisäalueen pohjan vakuuden 310.000 euroa Keski-Suomen Elinkeino- ja ympäristökeskukselle luvan vakuudeksi
– aiemmalla päätöksellä annettua 654.300 euron vakuutta voidaan jatkaa enintään kolme kuukautta ja enintään mainitulla summalla kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä.

Työohjelma III/2021

Työohjelma III/2021 hyväksyttiin ja esitetyille uusille hankkeille annettiin aloituslupa.
Hankkeille osoitettu määräraha on yhteensä 996 600 euroa.

Työohjelmassa esitetään määrärahavarauksia Katajamäentien ja Vuoripolun sekä Kilpa-korventien saneerauksiin. Lisäksi lisärahoitusta osoitetaan Jämsänjoen rantareitin valaistukseen ja Torpannotkon kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen kunnostamiseen. Uusina kohteina työohjelmaan esitettiin Opintien ja Koskenväylän risteysalueen valaistuksen uusimista ja Salavantien liikenteen rauhoittamissuunnitelmaa.

Kiinteistöjen myynti

Patakolmonen niminen kiinteistö ja noin 1,073 ha:n suuruinen määräala kiinteistöstä Saksala, päätettiin myydä Jämsän Patalahti Oy:lle. Kauppahinta on 30 000 euroa.

Investointiohjelma 2022–2025

Kaupunginhallitus keskusteli investointiesityksistä, merkitsi ne tiedokseen ja ohjeisti investointiohjelman laadintaa.

Hallintokuntien investointiesityksien jälkeen euromääriä tai ajoitusta ei ole tarkennettu. Investoinneista puuttuu vielä osa ICT-investoinneista, koska projektit ovat kesken. Investointisuunnitelma tarkkenee syksyn kuluessa.

Golfarinkunnaan asemakaavan muutos

Golfarinkunnaan asemakaavan muutos hyväksyttiin. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 9.4.-26.4.2021.

Himoksella sijaitsevan Golfarinkunnas nimisen kadun varrella sijaitsevien korttelin 4627 tonttien 1-3 omistaja haki asemakaavan muutosta heinäkuussa 2020. Asemakaava muutoksella nykyiset kolme tonttia yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitusmerkintä muutetaan siten, että kaava mahdollistaa rivitalon rakentamisen.

Hankintapäätös: ikääntyneille suunnatun osuuskuntamuotoisen uudiskohteen rakentamisen toteuttamisselvitys

Toteutettavuusselvityksen tekemisestä pyydettiin tarjouksia heinäkuussa. Tarjouksista hyväksyttiin kokonaistaloudellisesti edullisin. Toteutettavuusselvityksen tekijäksi valittiin Pelarcon Oy.

Ympäristöministeriöltä on myöntänyt Jämsän kaupungille 130 000 euron rahoituksen senioriasumisen kehittämishankkeen toteuttamiseen. Hankkeen toteutus jatkuu marraskuun 2022 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on selvittää muun muassa ikääntyneille suunnatun osuuskuntamuotoisen yhteisöllisen asumisen kiinnostavuutta Jämsässä.

Turvapaikanhakijoiden kuntapaikkamäärä 2022

Kaupunginhallitus keskusteli turvapaikkahakijoiden määrästä ja totesi, että tässä vaiheessa kaupungilla ei ole vastaanottoresursseja.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Keski-Suomen alueen kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuosina 2022.

Palvelussuhdelajin muutokset ja täyttöluvat

– Hallintosihteerin toimen palvelussuhdelaji (vakanssi 114004) muutetaan viraksi, koska tehtävä sisältää julkisen vallan käyttöä.
– Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän virka muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi 1.10.2021 alkaen.
Sosiaaliohjaajan viralle myönnettiin täyttölupa.
– Sairaanhoitajan toimelle Kuhmoisten kotihoitoon myönnettiin täyttölupa.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy – kokousedustajien nimeäminen

Kokousedustajien nimeäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Palkkatoimikunnan nimeäminen 2021-2023

Palkkatoimikuntaan nimettiin kolme kaupunginhallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jukka Haaparanta, varajäsen Joni Frisk
Pekka Laaksonen, varajäsen Tarja Uusipaasto
Ulla Patronen, varajäsen Sanna Rajala

Palkkatoimikunnan viranhaltijaedustajat ovat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Toimikunnassa esittelijä on kaupunginjohtaja.

Yhteistyötoimikunnan nimeäminen 2021-2023

Kaupunginhallituksen edustajiksi nimettiin Joni Frisk, Jorma Poti ja Lotta Ahola.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, kehittämispäällikkö, henkilöstöpäällikkö sekä kolme kaupunginhallituksen edustajaa. Työntekijöiden edustajina toimivat kuusi pääluottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettu.

Eropyynnöt luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että
– Jukka Aurekselle myönnetään ero varavaltuutetun sekä tarkastuslautakunnan varajäsen tehtävästä ja valtuusto nimeää uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan.
– Jan-Erik Merihongalle myönnetään ero kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja
valtuusto nimeää uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Strategian päivittäminen

Kaupunginhallitus nimesi strategian päivittämisen ohjausryhmän jäseniksi seuraavat varsinaiset ja varajäsenet.

Tarja Uusipaasto, varaj. Kyösti Rahkonen
Tarmo Konstari, varaj. Eero Peltola
Joni Frisk, varaj. Karita Puttonen
Aki Lemmetyinen, varaj. Mikko Laitinen
Tomi Lampinen, varaj. Saara Peutere-H eikka
Markku Kankainen, varaj. Riitta Kangas
Jyrki Kokko, varaj. Antti Lähdesmäki

Lisäksi Jorma Poti ja Matti Similä kuuluvat ohjausryhmään puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Sihteeristöön nimettiin kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöhallinnon kehittämispäällikkö, yrityspalvelupäällikkö sekä 30.8.2021 valittu suunnittelija. Strategian päivityksen tulee olla valmis kesäkuuhun 2022 mennessä. Kaupunginhallitus evästää tarpeen mukaan ohjausryhmän työskentelyä.

Kuntastrategia on valtuuston keskeisin väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Kuntastrategia on kuntalaissa säännelty pakollinen asiakirja, joka ohjaa päätöksentekoa poliittisesti ja toiminnallisesti.

Tilaisuudet

Valtuustoseminaari 12.10.2021
Valtuuston kokoukset 25.10.2021 ja 29.11.2021

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös