Kaupunginvaltuuston päätöksiä 22. maaliskuuta 2021

Kaupungin omistamien teollisuus- ja yritystonttien sekä loma-asuntotonttien myynti on ollut vähäistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tonttien alennusmyyntikampanjan määritellyillä ehdoilla. 

Esityslista

 Yritystonttien ja loma-asuntotonttien alennusmyyntikampanja

Jämsän kaupungilla on teollisuus ja yritystonttitarjontaa, mutta kysyntä on vuosien varrella ollut kohtuullisen vähäistä. Myös loma-asuntotonttien myynti on ollut hidasta.

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin omistamien teollisuus-, yritys-, ja loma-asuntotonttien alennuskampanjan hyväksytään seuraavin ehdoin.

1. Avoimella tarjouskilpailulla myytävien tonttien pohjahinta on merkittävästi voimassaolevaa ja hyväksyttyä hinnoittelua alhaisempi. Myllymäki II tonttien kampanjahinta on 1€/m2.
Rusulan ja Himoslehtelän tonttien pohjahinta on 70 % voimassaolevaa ja hyväksyttyä hinnoittelua alhaisempi.
2. Myytäviin tontteihin kohdistetaan kaupan ehtona rakentamisvelvoite, jonka rikkomisesta kiinteistökauppa purkautuu. Purkamisen kustannuksina kauppahinnasta pidätetään 20 %.
3. Päätös on voimassa vuoden 2022 loppuun.
4. Pilottikampanjan kohteina ovat Myllymäki II:n vapaat tontit, Rusulan alueen vapaat tontit ja kaksi korttelia Himoslehtelän alueelta oheisten esityslistassa olevien karttaliitteiden mukaisesti.

Vuoden 2020 tilinpäätöstilanne ja merkittävimmät ylitykset ja alitukset

Talousarvion toteumavertailu tulosaluetasolla on esityslistan liitteenä. Toteumassa on jo lopulliset käyttöomaisuuden poistot ja tulos on vertailukepoinen. Kokonaisuutena tulos näyttää positiiviselta, mutta suurin vaikutus on ollut pandemiaan liittyvillä valtionosuuserillä ja verotulojen ennakoitua paremmalla kertymällä. Vastaavasti pandemian aiheuttamia kuluja ei vielä täysimääräisesti ole maksettu esim. sairaanhoitopiireille.

Toimintatuottojen ja kulujen toteuma toimialoittain. Toteumat tarkemmin esityslistan valmistelutekstissä.

Yleishallinto: toimintatuotot 91,76 %, toimintakulut 93,52 %.
Sosiaali- ja terveystoimi: toimintatuotot 105,56 %, toimintakulujen 102,56 %.
Sivistystoimi: toimintatuotot 84,99 %, toimintakulut 95,57 %.
Yhdyskuntatoimi: toimintatuotot 97,81 %, toimintakulut 89,78 %.

Toimialojen menojen ja tulojen toteuma merkittiin tiedoksi ja kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto hyväksyy ylitykset ja alitukset.

Antolaina Kiinteistö Oy Jämsänmäki

Valtuusto myönsi Kiinteistö Oy Jämsänmäelle 1 milj. euron antolainan 15 vuoden ajalle. Laina-aika sisältää viisi lyhennysvapaata vuotta. Lainan korko on 6 kk euribor +1 %, aina kuitenkin vähintään 1 %, korko peritään puolivuosittain, samoin pääoma lainan lyhennyksen alkaessa.

Lainalla kuitataan Kiinteistö Oy Jämsänmäen konsernitilin velkasaldo ja kokonaissumma tasataan 1 milj. euroon. Lainan vakuudeksi vaaditaan kiinteistökiinnitykset yhtiön omaisuuteen.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Salibandyn ulkokenttä rakennettava maauimalan alueelle

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että tekninen lautakunta on käynyt läpi salibandykentän sijoittamisen vaihtoehtoja Maakkulan ympäristössä ja antanut muitakin valmisteluohjeita hankkeen toteuttamiseksi. Salibandykentän sijoittamisesta laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarvio, minkä jälkeen arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuus nykyisten määrärahojen puitteissa.

Kunnan rakentaman Länkipohjan skeittiradan saattaminen asianmukaiseen kuntoon

Annetussa vastauksessa todetaan, että valtuustoaloite on ratkaistava Jämsän kaupungin nykyisessä resurssitilanteessa. Elinvoimatoimi on selvittänyt skeittiramppien hintoja. Lisäksi todetaan, että mikäli skeittiramppi päätettäisiin Länkipohjaan sijoittaa, on se huomioitava puistotoimen henkilöresursseissa. Radan ylläpidon ja päivittämisen ”myyminen” sopivalle järjestölle ei poista kaupungin vastuita.

Skeittiradan tulevaisuus on tarkoituksenmukaista ratkaista osana vuoden 2021 aikana toteutettavaa palveluverkkoselvitystä. 

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös