Kotouttamiskoordinaattori tavattavissa pääkirjastossa tiistaina 21.3.

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 20.-26. maaliskuuta. Teemana on työelämän rasismi. Jämsän kaupungin kotouttamiskoordinaattori Seija Helander on tavattavissa Jämsän pääkirjastossa tiistaina 21. maaliskuuta kello 12-14.

Työelämässä ennakkoluulot näkyvät tutkitusti jo siinä, kuka työhaastatteluun valitaan ja ketkä urallaan pääsevät etenemään. Kansalaisuuden, ihonvärin, etnisen taustan, uskonnon tai muiden tekijöiden ei tulisi koskaan vaikuttaa siihen, miten ihminen kohdataan ja millaisia mahdollisuuksia hän saa yhteiskunnassa.

Yksi vaihtoehto olisi käyttää anonyymia rekrytointia. Siinä saapuneita hakemuksia käsitellään ilman hakijoiden tunnistetietoja esimerkiksi siihen pisteeseen saakka, kun on tehty päätös, keitä kutsutaan haastatteluun. Anonyymi rekrytointi edistää hakemusten tasapuolista, osaamiseen ja pätevyyteen perustuvaa käsittelyä.

Kotouttamiskoordinaattori Seija Helander

Seija Helander aloitti kotouttamiskoordinaattorin työt Jämsässä helmikuussa 2023. Koordinaattorin tehtäviin kuuluvat muun muassa kotouttamistyön suunnittelu, johtaminen sekä kehittäminen ja arviointi. Tärkeänä tehtävänä on paikallisen kotouttamistyön toimintamallien kehittäminen ja aktiivinen toimiminen moniammatillisissa maahanmuuttotyön verkostoissa.

Helander osallistuu kotoutumista edistäviin hankkeisiin ja lähtee mielellään mukaan ideoimaan uusia tapahtumia. Yhteistyö kulttuurialan toimijoiden kanssa on erityisen lähellä hänen sydäntään.

Kirjasto tarjoaa mielellään tilojaan yhteiskunnan eri toimijoiden tutuksi tekemiseen.

Kotouttamiskoordinaattorin tehtävä on varmasti monelle vieras. Siihenkin voi liittyä ennakkoluuloja. Rasismin vastaisena päivänä on matala kynnys tulla jututtamaan Seijaa. Viime vuosina on puhuttu paljon siitä, miten suuri merkitys kotoutustyöllä on. Se hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Kirjastonhoitaja Tommi Tapiainen

Valtakunnallista teemaviikkoa hallinnoiva Suomen Punainen Risti muistuttaa, että ulkomaalaistaustaiset kohtaavat työuralla etenemiseen liittyvää syrjintää lähes kaksi kertaa useammin kuin koko väestö.

SPR listaa 5 faktaa:

1. Ulkomaalaistaustaiset kohtaavat työuralla etenemiseen liittyvää syrjintää lähes kaksi kertaa useammin kuin koko väestö.
2. Yleisimmät työsyrjinnän muodot ovat työtovereiden tai esihenkilöiden asenteet, syrjintä etenemismahdollisuuksissa ja palkkaukseen liittyvä syrjintä.
3. Nimellä on vaikututusta siihen, kuka pääsee työhaastatteluun ja saa työpaikan. Hakijat, joilla on ulkomaalaiselta kuulostava nimi, kutsutaan haastatteluun harvemmin kuin suomalaisen nimen omaavat henkilöt.
4. Ulkomaalaistaustaisissa työikäisissä naisissa on enemmän korkeakoulutukinnon suorittaneita kuin suomalaistaustaisissa miehissä. Silti vain vähän yli puolet heistä on työelämässä. Ulkomaalaistaustaisilla miehillä työllisyysprosentti on lähellä suomalaistaustaisen väestön työllisyysprosenttia.
5. Töissä tai työnhaussa syrjintää kokeneesta väestöstä vain 7 % on ilmoittanut asiasta eteenpäin.

Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan purkaa syrjiviä käytäntöjä yhteisöissään ja luoda yhdenvertaisempaa työkulttuuria. Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä.

Kotouttamiskoordinaattori Seija Helander ja kirjastonhoitaja Tommi Tapiainen

Lisätietoja:
Kotouttamiskoordinaattori Seija Helander, seija.helander@jamsa.fi, p. 044 9019 784
Kirjastonhoitaja Tommi Tapiainen, tommi.tapiainen@jamsa.fi, p. 040 635 9960

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also