Länkipohjan esiopetus järjestetään edelleen lähipalveluna

Länkipohjan päiväkodissa järjestetään esiopetusta myös kaudella 2022-2023. Tämän hetkisen tiedon mukaan alueella on ensi syksynä kolme esiopetusikäistä lasta. Päätöksen tehnyt Jämsän kaupungin sivistyslautakunta linjasi kokouksessaan 24.2.2022, että Länkipohjan päiväkoti ja koulun alkuopetus tekevät suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen järjestämiseksi. Järjestelyllä mahdollistetaan lasten esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen jatkuminen lähipalveluna heille tutussa ympäristössä.

Samanikäisistä lapsista koostuvalla vertaisryhmällä on tärkeä rooli vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen kehittymisessä. Länkipohjassa esiopetusikäisten lasten vertaisryhmää voidaan kasvattaa muodostamalla päiväkodin 5−6-vuotiaista oma pienryhmänsä. Lisäksi esioppilaat tekevät säännöllistä yhteistyötä koulun alkuopetuksen kanssa. Tavoitteena on tukea esioppilaiden laaja-alaista osaamista. Toiminta voi painottua esimerkiksi oppimiskokonaisuuksiin, jotka liittyvät esiopetussuunnitelman mukaisiin ilmaisun moniin muotoihin ja alkuopetuksen taito- ja taideaineisiin.

Länkipohjan päiväkodissa on 21 hoitopaikkaa. Länkipohjan koulun alkuopetuksessa on näillä näkymin ensi syksynä yhteensä yhdeksän ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilasta.

Lisätietoja:
25.2.2022: varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen p. 040 507 9571
28.2.-4.3.2022: varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Leena Puoliväli-Kananen, p. 040 578 2114

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös