Länkipohjan vedenottamolla siirrytään käyttämään omien kaivojen vettä

Jämsän Vesi liikelaitos ilmoittaa, että Länkipohjan vedenottamolla siirrytään tänään 29.4.2021 käyttämään vedenottamon omien kaivojen vettä. Länkipohjan verkostovesi on koko ajan ollut puhdasta ja sitä voi käyttää normaalisti.

Vedenottamo käynnistetään kahdella porakaivolla. Toinen on koko ajan puhtaana pysynyt vanha kaivo, joka sijaitsee kauempana vedenottamosta. Toinen kaivo on uusi, vedenottamon läheisyyteen tehty ja sen vedessä ilmeni herkistetyllä näytteenottomenetelmällä enterokokki-bakteereita. Bakteereita esiintyi niin pieniä pitoisuuksia, että normaalisti käytössä olevalla menetelmällä niitä ei havaittaisi. Näiden bakteereiden vuoksi vedenottamo otettiin pois käytöstä ja siirryttiin ajoveteen..

Vedenottamon veden desinfioimiseen on nyt lisätty toinen, erillinen  UV-desinfiointiyksikkö. Jatkuvalla kahdessa vaiheessa tapahtuvalla desinfioimisella halutaan varmistaa verkostoveden turvallisuus ja varautua mahdollisiin laiterikkoihin ja huoltoihin. Yhtäkin UV-yksikköä käyttäen verkostovesi on ollut puhdasta myös tilanteissa, joissa raakavedessä on havaittu bakteereita.

Alussa veden laatua seurataan tihennetyllä näytteenotolla herkistetyllä näytteenottomenetelmällä vedenottamolla sekä verkostossa.

Kauempana vedenottamosta sijaitsevan vanhan, puhtaana pysyneen kaivon ympäristöön on tehty uusia porakaivoja, mutta näiden käyttöönotto vaatii rakenteita, joiden odotetaan valmistuvan vasta jossain vaiheessa kesää. Mikäli sieltä saadaan tarpeeksi vettä, voidaan mahdollisesti luopua tämän laadultaan heikomman kaivon veden käyttämisestä.

Lisätietoja:
Vesihuoltopäällikkö Pekka Karppinen, puh. 040 135 2211
Ympäristöterveystarkastaja Piia Pesonen puh 040 5400 638

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös