Päättyneet #himosjämsä-digihankkeet toimivat suunnannäyttäjänä tulevalle matkailustrategialle

Himos-Jämsän matkailu- ja palveluyritysten yhteiset digihankkeet kasvattivat ymmärrystä markkinoinnin ja näkyvyyden merkityksestä. Hankkeiden aikana kohdattiin haaste digitaalisen myyntialustan toteuttamiselle, mutta ratkaisuksi luotiin kattavasti mitattavissa oleva alueen brändisivusto himosjamsa.fi.

Himos-Jämsästä yhtenäinen matkailubrändi

Kahden ja puolen vuoden mittaiset #HimosJämsä ja SOTU – somella tulosta -matkailuhankkeet on viety päätökseen ja ne toivat kattavan määrän tietoa kotimaassa alueiden markkinointiin ja digitaaliseen myyntiin.

Hankkeiden markkinoinnin tavoitteena oli tuoda uusi Himos-Jämsä-matkailubrändi vahvasti tavoiteltavien matkailijakohderyhmien tietoisuuteen. Hankkeiden aikana brändin tavoittavuus oli 47 472 77 henkilöä, mikä on suuri määrä. Osa heistä saavutettiin kotimaan lisäksi myös Saksasta, Alankomaista ja Virosta. Verkkosivun kävijöistä 53 % ohjautui yritysten tuotekortteihin, joita on yli 700 kappaletta. Yritykset kokivat hankkeen tavoitteet selkeinä ja ymmärrettävinä, sekä olivat tyytyväisiä kohderyhmävalintoihin. Konkreettisimmiksi tuloksiksi hankkeen palautekyselyn pohjalta nostettiin näkyvyyden kasvu, Himos-Jämsä-matkailubrändin vahvistuminen ja yhteistyön kasvaminen alueella, mutta mahdollisuutta tehdä suoraa myyntiä sivustolta jäätiin kaipaamaan.

– Hanke oli laaja, mahdollisuuksia antava ja ajassa kiinni. On hyvä muistaa, että hankkeen taustalla oli parin vuoden työ esiselvityksen, hankerahoituksen, yritysten kokoamisen, hankesuunnitelman, kilpailutuksen ja sopimusten kanssa. Hanke lähti yritysten toiveesta, niin kuin hankkeiden tulee lähteäkin. Digitaalinen markkinointi oli usealle yritykselle uusi asia, mutta siihen oli saatavilla hankkeen kautta oppia. Raportteihin ja sovittuihin asioihin oli helppo palata Howspace-alustan kautta. Markkinointi Himos-Jämsä-brändin alla sekä yritysten oma, kehittyvä digitaalinen markkinointi hankkeen myötävaikutuksella oli kehitysaskel, jota meillä tarvittiin ja jota tulee kehittää jatkossakin, matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén kertoo.

Hankekokonaisuus toi esiin matkailun digitaalisen myynnin haasteita ja ratkaisuja niihin. Himos-Jämsä on jäänyt hankkeen aikana monien matkailijoiden mieleen ja sydämeen, mikä näkyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hyvin käyttöön otetusta tunnuksesta #himosjämsä. Brändi- ja imagotyö saa toivottua jatkoa juuri käynnistyneen matkailustrategian teon myötä.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan: https://bit.ly/3zwbu3I

Lisätietoja:
Matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén, p. 040 526 1393, ulla.haggren@jamsa.fi
Digitaalisen matkailumarkkinoinnin kampanjapäällikkö Salla Laajavaara, p. 050 328 8180, salla.laajavaara@flowhouse.fi
Markkinointisuunnittelija Suvi Virtanen, p. 040 712 2644, suvi.virtanen@jamsa.fi

 

*) #HimosJämsä ja SOTU –somella tulosta on matkailu- ja palveluyritysten yritysryhmähanke, jossa on toteutettu yrityslähtöisesti suunnitelmallisia markkinoinnin toimenpiteitä ja analysoitu niiden tuloksellisuutta sekä lisätty yritysten matkailupalvelujen näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Hankkeiden hallinnoijana on toiminut Jämsek Oy/Jämsän kaupunki. Hankkeita on rahoittanut Keski-Suomen Ely-keskus.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös