Voiko pienyritys hyötyä tekoälystä?

Suomen johtava tekoälyasiantuntija Antti Merilehto kertoo kokemuksia ja vinkkejä siitä, miten pienyrittäjä voi hyödyntää tekoälyä yritystoiminnassaan.

Tekoälyn hyödyntäminen pienyrityksissä voi tuntua haastavalta, mutta se ei suinkaan ole mahdotonta. Onnistuneita esimerkkejä löytyy, ja ne osoittavat, että tekoälyyn panostaminen voi tuoda huomattavia hyötyjä myös resurssien rajoittamiille yrityksille.

Pienyrityksillä on usein intoa kokeilla uusia teknologioita, mutta resurssit tekoälyn hyödyntämiseen voivat tuntua riittämättömiltä. Onneksi tekoälytyökalut kehittyvät vauhdilla yhä helppokäyttöisemmiksi ja edullisemiksi.

Olen nähnyt lukuisia esimerkkejä siitä, miten pienetkin yritykset ovat onnistuneet hyödyntämään tekoälyä niin tuotekehityksessä kuin markkinoinnissa fiksusti ja kustannustehokkaasti. Esimerkiksi eräs 10 hengen startup loi chatbotin, joka automaattisesti vastaa asiakkaiden yleisimpiin kysymyksiin ja ohjaa heidät tarvittaessa oikean henkilön puheille. Tämä vapautti henkilöstön aikaa muihin tehtäviin ja paransi asiakaskokemusta.

Toinen esimerkki on pk-yritys, joka analysoi asiakaspalautteita tekoälyn avulla tunnistaakseen tuotteiden tärkeimmät kehityskohteet ja ennustaakseen kysyntää. Tämä tekoäly – vai tukiäly – auttoi yritystä optimoimaan varastoaan, mikä säästi sekä aikaa että rahaa.

Onnistuneet tekoälyprojektit vaativat huolellista suunnittelua ja selkeää päämäärää. Tekoälymallit ovat vain työkaluja, joiden avulla yrityksen työntekijät voivat tehostaa omaa osaamistaan entisestään. On tärkeää miettiä tarkkaan, mihin ongelmaan haluaa ratkaisun ja mitä dataa on käytettävissä.

Kouluta henkilöstöäsi

Tekoälyn hyödyntäminen vaatii usein myös asennemuutosta ja uudenlaista osaamista. Kannattaa panostaa henkilöstön koulutukseen, jotta tekoäly otetaan aidosti osaksi yrityksen toimintaa eikä koeta uhkana. Työntekijöiden on tärkeä ymmärtää mallien toimintalogiikkaa ja osata tulkita niiden antamia tuloksia oikein.

Pienyrityksissäkin on hyvä pohtia miten tekoälytyökaluja käytetään ja sisältääkö se jotain riskejä voi myös nimetä tekoälyvastaavaan, jonka tehtävänä on olla selvillä käytettävien työkalujen. Asiakkaille on hyvä kertoa avoimesti tekoälyn käytöstä, jotta heidän luottamuksensa säilyy. Helppo ja yksinkertainen ensimmäinen askel on lisätä verkkosivujen alalaitaan teksti: “Käytämme tekoäly työkaluja markkinoinnin ja viestinnän apuna”. Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat avainsanoja. Pienyritys pystyy usein reagoimaan notkeammin eettisiin ongelmatilanteisiin kuin suuryritykset byrokratioineen.

Rohkaisen kaikkia kokeilemaan, mutta välttämään hypeä – aloittakaa pienestä ja skaalatkaa sitten. Oikein käytettynä tekoäly voi viedä pienyrityksen kilpailukyvyn aivan uudelle tasolle. Vaikka alussa tekoäly tuntuisi monimutkaiselta, palkitsevia tuloksia saa jo opettelemalla perusasiat kuntoon. Verkostoituminen muiden pk-yritysten kanssa auttaa jakamaan kokemuksia ja vinkkejä, ja yhdessä oppien ja kokeillen löydämme parhaat tavat tuoda tekoälyn potentiaali kaikkien ulottuville! Tulevaisuus on tekoälyavusteista!

Antti Merilehto kävi kertomassa Jämsän kaupungin henkilöstölle tekoälystä ja sen hyödyntämisestä. Merilehto vierailee myös 23.1.2024 klo 12 Ilveslinnassa järjestettävässä Tekoälyä & TKI-verkostoja -tapahtumassa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also