168 Elämyksen kilometriä-hanke on käynnistynyt

Vuoden alussa käynnistyneessä hankkeessa tavoitteena on aktivoida yrityksiä ja näiden yhteistyökumppaneita ideoimaan ja hahmottelemaan liiketoimintaa vaiheittain valmistuvalle Himos-Jämsän ulkoilureitistölle.

Tapahtumia ja tuotteita Himos-Jämsän ulkoilureitistölle. 168 elämyksen kilometriä – yhteistyöhanke

Retkeily ja ulkoilu luonnossa kasvattavat suosiotaan. Siihen liittyvät palvelut tarjoavat yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia. 168 elämyksen kilometriä -hankkeen tarkoitus on aktivoida yrityksiä verkostojensa kanssa ideoimaan ja kehittämään vuosina 2023 – 25 vaiheittain valmistuvalle Himos-Jämsän ulkoilureitistölle yritystoimintaan soveltuvaa käyttöä;

  • keitä ulkoilureitin käytön asiakasryhmät voisivat olla
  • millaisia tuotteita ja palveluja tarvittaisiin
  • mitä tapahtumia ja kilpailuja reitistöllä voi järjestää
  • millaista yhteistyötä palvelujen tarjoaminen edellyttää ja
  • kuinka reitistön pohjalta luodaan ympärivuotista liiketoimintaa.

Hanke edistää yhteistyötä ja verkostojen syntymistä retkeily- ja ulkoilupalvelujen tuotantoon. Tavoite on, että vaiheittain valistuvaa reitti voidaan hyödyntää alueen yritysten liiketoiminnassa jo ensimmäisten osien valmistuttua. Tuloksena syntyy yritys- ja toimijaverkostoja, ulkoilu- ja retkeilypalvelujen, tuotteiden sekä tapahtumien toteutusmalleja. Tulokset kootaan ulkoilu- ja retkeilyreitin käyttösuunnitelmaksi ja se on kaikkien reitille tapahtumia ja liiketoimintaa kehittävien toimijoiden käytössä. Syntyneitä ideoita voidaan jatkokehittää tulevissa yritysryhmä- ja kehityshankkeissa.

Hanketta rahoittaa Leader Vesuri-ryhmä ry Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke toteutetaan Jämsän alueella ajalla 1.12.2022 – 31.12.2023. Hallinnoija Jämsän kaupunki.

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan kehittämään luontomatkailua?

Lisätietoja: projektipäällikkö Antti Mäkinen, p- 040 756 1240, antti.makinen@jamsa.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös