Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma hyväksyttiin

Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.2.2023 ehkäisevän päihdetyön suunnitelman.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyötä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin. Työn tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa.

Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin on Jämsän kaupungissa sivistyslautakunta ja yhdyshenkilönä toimii nuoriso-ohjaaja Teemu Liedenpohja. Ehkäisevän päihdetyön monialainen työryhmä on aloittanut kokoontumiset keväällä 2022. Työryhmässä on edustus kouluterveydenhuollosta, Jämsän Terveys Oy:stä, Sisä-Suomen poliisilaitokselta, Keski-Suomen hyvinvointialueelta, Kiinteistöosakeyhtiö Jämsänmäeltä sekä vapaa-aikapalveluista.

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on laadittu aina vuoteen 2024 saakka. Suunnitelman lähtökohtana on arjessa tehtävä ehkäisevä päihdetyö, joka tulee huomioida kaikissa palveluissa ja ikäryhmissä. Ehkäisevä päihdetyö on aina kustannustehokkaampaa kuin korjaava päihdetyö. Lisäksi pitkäjänteisesti tehty työ varmistaa kuntalaisten työ- ja toimintakyvyn myös tulevaisuudessa. Suunnitelmaan sisältyy myös toimintasuunnitelma, joka esitetään vuosikellona.

Yhteistyötä tehdään ehkäisevässä päihdetyössä kaupungin eri hallinnonalojen, seurakunnan, kolmannen sektorin, elinkeinoelämän sekä poliisin ja valvontaviranomaisten kanssa.

 

Voit tutustua ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaan tästä.

 

Lisätietoja:

nuoriso-ohjaaja, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Teemu Liedenpohja p. 040 8656485 ja vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki p. 040 5716556

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös