Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelmat muuttuvat

Opetushallitus on julkaissut uudistetut opetussuunnitelmien perusteet, joita on muutettu opiskeluhuollon osalta. Uudistukset vastaavat tammikuun 2023 alussa voimaan tulleita lakimuutoksia liittyen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen kunnilta hyvinvointialueille.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat korvaavat opiskeluhuollon osalta paikalliset opetussuunnitelmat 1.8.2023 alkaen. Uudet opiskeluhuoltosuunnitelmat on laadittu yhteistyössä esiopetuksen, koulujen, oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön kanssa.

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan, miten esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa toteutetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä, miten yksilökohtaista tukea järjestetään sekä miten lasten, oppilaiden, opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja yhteistyötahojen kanssa tehdään yhteistyötä. Opiskeluhuoltosuunnitelmissa kuvataan myös arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista.

Lisäksi opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältävät suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä päivitetyn kriisisuunnitelman.

Opiskeluhuoltosuunnitelman työryhmää vetänyt opiskeluhuollon ohjausryhmän puheenjohtaja, perusopetuksen apulaisrehtori Soile Kukkonen kertoo, että nyt laadittujen opiskeluhuoltosuunnitelmien myötä on pyritty yhtenäistämään käytänteitä ja varmistamaan laadukkaan opiskeluhuoltotyön toteutuminen kaikissa esiopetuksen yksiköissä, perusopetuksen kouluissa sekä lukiokoulutuksessa. Opiskeluhuoltotyön painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja päätavoitteena on hyvinvoivat lapset ja nuoret.

Sivistyslautakunta hyväksyi koulutusmuodoittain laaditut opiskeluhuoltosuunnitelmat otettavaksi käyttöön 1.8.2023 alkaen.

Lisätiedot:

Opiskeluhuollon ohjausryhmän pj., perusopetuksen apulaisrehtori Soile Kukkonen, p. 040 527 64 20

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös