Esiopetuksen ja koululaiskuljetuksien hankinnat taksikuljetukset vuosille 2021-2023

Jämsän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.5.2021 esiopetuksen ja koululaiskuljetuksien hankinnat taksikuljetuksien osalta vuosille 2021 – 2023 ja optiovuosille 2024 – 2026.

Nykyiset koulukuljetussopimukset päättyvät 31.7.2021. Jämsän kaupunki on pyytänyt taksi- ja joukkoliikenneluvan omaavilta liikenteenharjoittajilta tarjouksia sivistystoimen koulukuljetusten suorittamisesta ajalle 1.8.2021 – 31.7.2024 sisältäen optiovuodet 1.8.2024 – 31.7.2025 ja 1.8.2025 – 31.7.2026.

Sivistystoimen tarjouskohteet taksiliikenteessä ovat seuraavat:
1. Jämsän itänen alue
2. Jämsän eteläinen alue
3. Jämsän läntinen alue
4. Jämsänkosken alue
5. Koskenpään alue
6. Kuoreveden ja Länkipohjan alue

Tarjouskilpailun ehtojen mukaan tarjous annettiin kohteittain ja tarjoaja on voinut tarjota yhtä tai useampia kohteita.

Sivistyslautakunta päätti tehdä kuljetussopimukset tarjouspyynnön mukaisesti osa-alueittain seuraavasti:

1. Jämsän itäinen alue: Mennään taksilla yhteenliittymä
2. Jämsän eteläinen alue: Jokilaakson Tilausliikenne ky
3. Jämsän läntinen alue: Ruohon Taksit Oy
4. Jämsänkosken alue: Tilausliikenne Lampinen Oy
5. Koskenpään alue: Taksi Olli-Pekka Rinne ky
6. Kuoreveden ja Länkipohjan alue: Ruohon Taksit Oy

Hankinnan arvo koko sopimuskaudella on 6 800 000 euroa (alv 0%)

Päätökset näistä hankinnoista tehtiin ehdollisina, sillä valituksi tulleiden tarjoajien tulee toimittaa tarjouspyynnössä luetellut tilaajavastuulain mukaiset todistukset sekä hankintalain mukaiset rikosrekisteriotteet hankintayksikölle ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Sopimusoikeudellisesti sopimus katsotaan syntyneeksi allekirjoittamishetkellä. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai tämän katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi (odotusaika).

Sivistyslautakunnan aiemmin (24.2.2021 § 15) keskeyttämän hankintamenettelyn asiakirjat tulevat julkiseksi (pl. liikesalaisuudet), kun sivistyslautakunnan 6.5.2021 pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu.

Lisätietoja: logistikko Joona Nurmi, p. 0400 506 811

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös