Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluetta valmisteltu hyvässä yhteistyössä

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen järjestämissuunnitelmaa ja yhteistoimintasopimusta työvoimapalveluiden järjestämiseksi on valmisteltu kesäkuusta lähtien. Kaupunginjohtaja Hanna Helaste ja projektikoordinaattori Satu Soutolahti kertoivat Eteläisen Keski-Suomen järjestämissuunnitelmasta ja vastasivat median kysymyksiin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 4. lokakuuta.

Keski-Suomessa työ- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen valmistelua on tehty kolmella työllisyysalueella. Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueella, Eteläisen Keski-Suomen alueella sekä Jyväskylä omana alueena. Työllisyysalueen työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Kuntien tulee ilmoittaa työllisyysalueistaan työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun loppuun mennessä.

Jämsän kaupunki on sitoutunut toimimaan Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen vastuukuntana. Vastuukuntana Jämsä vastaa yhteistoiminnan hallinnosta, palveluiden järjestämistä, tuottamisesta ja organisoinnista. Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmisteluun osallistuneet kunnat ovat Joutsa, Keuruu, Luhanka, Multia, Mänttä-Vilppula, Petäjävesi, Toivakka ja Jämsä. Valmistelun projektikoordinaattorina toimii Satu Soutolahti.

–       Eteläisellä alueella valmistelutyötä on tehty hyvässä hengessä neuvotellen yhteistyöstä myös maakunnallisesti. Lopullisen päätöksen työllisyysalueiden muodostamisesta tekee valtioneuvosto. Valmisteluhankkeen rahoitus päättyy tämän vuoden loppuun mennessä, Satu Soutolahti kertoo.

Työvoimapalveluiden organisointi ja palvelut

Suunnitelman mukaan Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen muut kunnat siirtävät järjestämisvastuunsa Jämsän kaupungille. Jämsä toimii siten työllisyysalueen vastuukuntana ja Jämsän kaupungin organisaatioon perustetaan kuntien yhteiseksi toimielimeksi ​uusi lautakunta.
Lisäksi sopijakunnat perustavat yhteisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on mm. tukea vastuukuntaa tehtävien valmisteluun, esittelyyn ja toimeenpanoon liittyen sekä kehittää sopijakuntien välistä yhteistyötä.

Asiakkaalle muutos tarkoittaa tiiviimpää yhteistyötä työllisyysalueen virkailijoiden ja kunnan omien työntekijöiden kanssa. Palvelut räätälöidään paikallisesti ja palveluiden saatavuudessa huomioidaan asiakaskunta. Lähipalvelua tarjotaan jokaisessa alueen kunnassa ajanvarauksella. Kuntiin tulee myös lähipäivystysaika. Päivystysajan pituus ja järjestämisväli suhteutetaan työnhakijoiden määrään. Asiakas saa myös omavirkailijan yhteystiedot.

Siirtyvä henkilöstö

Käytännössä valtion TE-palveluiden henkilöstöä siirtyy liikkeenluovutuksessa vastuukuntaan Jämsään vuoden 2025 alusta lukien. Henkilöstö tulee sijoittumaan myös eri työllisyysalueen kuntien toimipisteisiin, vaikka he ovat Jämsän palveluksessa.  Työllisyysalueen virkailijoiden rinnalla kunnissa työskentelee kunkin kunnan omaa työllisyys- ja elinkeinopalveluiden henkilöstöä.

Suomessa valmistellaan valtakunnallista TE-palveluiden eli työ- ja elinkeinopalveluiden uudistusta. Uudistuksen keskeinen tavoite on tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kunnat voivat helpommin tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja. TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille tai kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025 lähtien.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Satu Soutolahti, p. 044 901 8420
Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 0400 742 751

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös