Hankintailtapäivässä kerrottiin Jämsän kaupungin tulevista hankinnoista

Virastotalo Koskelossa järjestettiin kaikille avoin hankintailtapäivä 21.2.2023. Hankintailtapäivässä Jämsän kaupungin elinvoimatoimen tulosyksiköt esittelivät tulevia hankintojaan.

Kunnallistekniset palvelut

Hankintailtapäivässä kaupungininsinööri Katja Rissanen esitteli kunnallisteknisten palveluiden tulevia hankintoja, joihin kuuluvat mm. jätehuoltoon, kunnallistekniseen suunnitteluun ja rakentamiseen ja liikenneväyliin liittyviä hankintoja. Jätehuollosta tarjouspyyntöjä on tulossa tänä vuonna mm. pakkaus-, pienmetalli ja biojätteen keräysurakoista.

Kunnallistekniikkaan ja liikenneväyliin liittyvät mm. kone- ja kuljetuspalveluien hankinta, asfalttiurakka, katuvalaistuksen saneerausurakka ja siltojen korjausurakka. Lisäksi hankintoja tullaan tekemään myös Peikkorinteen asemakaavan katutekniikkaan, puistoihin ja liikuntapaikkoihin sekä hankitaan mm. pakettiauto ja latukone.  Kunnallisteknisten palveluiden investoinnit ovat vuonna 2023 Jämsän kaupungilla n. 3,3 miljoonaa euroa.

Tilapalvelut

Tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari esitteli Jämsän kaupungin tilapalveluiden hankintoja. Tilapalvelut vastaa tilahallinnosta ja rakennuttamisesta ja kiinteistöhuollosta. Vuonna 2023 tulee mm. Kuoreveden ja Vitikkalan koulun sekä Koskenpään paloaseman vesikattourakat ja käyttövesiputkien uusiminen Rantakuja 11-13 länkipohjassa. Investoinnit kohdistuvat kiinteistöjen viheralueiden hoitoon, purkutöihin (Jokilaakson sairaalan rakennus C ja omakotitalo, Välikatu 4), paloaseman hankesuunnitteluun ja Jokilaakson sairaalan korjaus- ja suunnittelutöihin.

Jämsän Vesi Liikelaitos

Jämsän Vesi Liikelaitoksen vesihuoltopäällikkö Vesa Arvosen mukaan Vesi Liikelaitoksen investoinnit ovat vuonna 2023 reilu 1,1 miljoonaa euroa. Investoinnin kohdistuvat mm. vesijohtoverkostojen ja jätevesiviemäreiden rakentamiseen ja saneeraukseen, uuden vedenottamon suunnitteluun ja rakentamiseen ja Oinasojan ja Himoksen vesihuoltohankkeisiin. Lisäksi käyttötalouden mahdolliset hankinnat koskevat nosto- ja kuljetuspalveluita, imuautopalveluita, metallirakenteita, sähköasennuksia ja kiinteistöjen teknistä ylläpitoa.

Lisätiedot

Kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh. 040 846 9816, katja.rissanen@jamsa.fi
Tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari, puh. 0400 860 068, lauri.leppisaari@jamsa.fi
Vesihuoltopäällikkö Vesa Arvonen, puh. 044 705 5705

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös