Himos-Jämsä hakee kasvua luonto- ja hyvinvointimatkailusta

Luontomatkailu tarjoaa paljon mahdollisuuksia, joihin Himos-Jämsä vastaa luontomatkailua ja hyvinvointia edistävällä hankkeella. Lumovoimaa luonnosta – Luontomatkailu kilpailutekijäksi Himos-Jämsässä (LULU) -hankkeen tavoitteena on kehittää Himos-Jämsän vetovoimaisuutta monipuolisena ja ympärivuotisena luontomatkailukohteena, tuottaa uusia luontomatkailupalveluja ja innostaa matkailijoita ja paikallisia asukkaita luonnon virkistyskäyttöön.

Luonto- ja hyvinvointimatkailu on vahvassa nosteessa ja kotimaan tarjonta kasvaa huimaa vauhtia. Himos-Jämsä haluaa näyttäytyä vetovoimaisena luontomatkailukohteena sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille. Tavoitteellisen kehittämistyön lähtökohtana on Himos-Jämsän matkailustrategia ja yritysten sekä verkostokumppaneiden kanssa yhteisesti linjatut matkailun kehittämistoimenpiteet. Hanke toteutetaan Keski-Suomen liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella vuosina 2024–2026.

Lumovoimaa luonnosta -hankkeessa kehitetään konsepti, joka kiteyttää asiakaslähtöisesti Himos-Jämsän matkailualueen upeat luontokohteet, reitistöt, aktiviteetit ja palvelut. Hankkeella halutaan edistää matkailun kestävää kasvua ja elinvoimaisuuden kehittymistä. Vetovoimaisella luontomatkailukonseptilla luodaan uutta kysyntää ja vahvistetaan paikallisten yritysten ja toimijoiden kilpailukykyä luontomatkailubisneksessä. Tavoitteena on tuotteistaa erottuvia luontomatkailutuotteita ja -palveluja, jotka tuovat uutta asiakasvirtaa matkailualueelle. Hankkeen tavoitteet tukevat myös paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja retkeilyintoa.

– Luonto- ja hyvinvointimatkailun palveluja tuotteistamalla, kestävän matkailun toimenpiteitä vahvistamalla sekä markkinoinnin toimenpiteillä vastaamme luontomatkailun kasvavaan kysyntään ja asiakkaiden ja yritysten toiveisiin. Jatkamme edellisten kehittämishankkeiden työtä yhteistyössä reitistöjen infrahankkeen ja Keski-Suomen kansainvälisen matkailun kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden kanssa, toteaa matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén.

Hankkeen aikana kehitetään matkailijan asiakaskokemusta parantamalla matkailukohteiden ja -reitistöjen löydettävyyttä sekä kehittämällä matkailijoita palvelevaa sisältöä niin digitaalisissa kanavissa kuin luontoreitistöillä. Selkeä luontomatkailukonsepti ja digitaalisesti hyvin löydettävät ja ostettavat palvelut ovat avainasemassa matkasuunnittelussa. Matkailijat odottavat saavansa nopeasti tietoa kohteista ja palveluista eri kanavien kautta. Hankkeen aikana tuotetaan myös reittikarttoja himosjamsa.fi-sivustolle ja luontomatkailuapplikaatioon, joka otetaan käyttöön.

Lumovoimaa luonnosta -hanke toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin reitistöhankkeen kanssa, jossa rakennetaan Himos-Jämsän ulkoilureitistöjä vuosina 2024-2026. Hanke nivoutuu myös Keski-Suomen kansainväliseen matkailualueen saavutettavuuteen liittyvään hankkeeseen, jossa luonto- ja hyvinvointimatkailutuotteet saavat näkyvyyttä.

 

 

Lisätietoja:

Matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén, p. 040 526 1393, ulla.haggren@jamsa.fi

Hankkeen projektipäällikkö Nina Lehtomäki, p. 044 794 4200, nina.lehtomaki@jamsa.fi

 

Matkailutoimiala on Jämsässä strateginen kehittämisen painopistealue. Kehittämistyötä on koordinoitu ja toteutettu vuosien varrella yhteistyössä paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa.

Lumovoimaa luonnosta – Luontomatkailu kilpailutekijäksi Himos-Jämsässä (LULU) -hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, jotka edistävät Himos–Jämsän matkailustrategian toimeenpanoa. Hankkeessa tuetaan pk-yritysten uudistumista, kestävää kasvua ja kansainvälistymistä sekä rakennetaan vetovoimaista Himos–Jämsän matkailualuetta. Hanke toteutetaan 1.1.2024–31.12.2026 ja sen kokonaisbudjetti on 431 472 euroa. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle 345 177 euroa AKKE-rahoitusta. Jämsän kaupungin osuus kokonaisbudjetista on 20 prosenttia.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös