Himos-Jämsän ulkoilureitistön suunnittelu edennyt – Kaupunki esittelee luonnoksia maanomistajille

Himos–Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeessa toteutettava ulkoilureittisuunnitelma on lähes valmis. Ulkoilureitistö mahdollistaa matkailun ja palveluiden kehittämisen ja tukee näin ollen paikallista elinkeinoa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella mielenkiintoinen, elämyksiä tarjoava ja opastettu ulkoilureitistö Jämsän, Jämsänkosken ja Himoksen alueille. Reitistö monipuolistaa Jämsän kaupungin nykyistä ulkoilu- ja liikuntapalvelutarjontaa ja samalla vastaa kasvavaan trendiin luontoliikkumista kohtaan.

Suunnitellun ulkoilureitistön kokonaispituus on 167 km. Taukopaikkoja reitistön varrella on 23 kpl. Täysin uusia taukopaikkoja on neljä kappaletta. Osaan nykyisistä taukopaikoista tehdään parannustoimia ja osa jää nykytilaan. Reitit on tarkoitettu maksuttomaan ympärivuotiseen jalkaisin ja pyörällä tapahtuvaan liikkumiseen. Talvisin hiihto ja lumikenkäily on reiteillä sallittua. Polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö on kielletty.

Ulkoilureitistö sisältää vaativuusasteeltaan monen tasoisia reittejä helpoista vaativiin. Vaativuuteen vaikuttavia seikkoja ovat polkujen alustan epätasaisuudet, korkeuserot, sekä reittien pituudet. Reitistö pohjautuu nykyisiin olemassa oleviin polkuihin, joiden perusteella reittien vaativuus myös määräytyy. Kolmeen kohteeseen on suunniteltu vaativia esteettömiä reittejä (Synninlukko, Tervaleppämetsä ja Kuolemajärvi), jotka toki soveltuvat liikuntarajoitteisten lisäksi kaikille ulkoilijoille. Myös lastenvaunujen kanssa liikkuvat perheet sekä pienet lapset voivat hyödyntää näitä reittejä.

Ohjaamalla nykyistä jokamiehen oikeudella tapahtuvaa liikkumista merkityille reiteille voidaan vähentää haittoja maa- ja metsätaloudelle. Liikkuminen siirtyy pois tai vähintään vähenee ei halutuilta alueilta. Opastetulla ulkoilureitistöllä luodaan käyttäjille turvalliset ja houkuttelevat olosuhteet ulkoilun harrastamiseen.

Seuraavana vaiheena maanomistajien kuuleminen

Yhteismitaltaan 167 km pitkä reitistö sisältää useita lyhyempiä reittikokonaisuuksia, joiden toteutus riippuu tulevasta rahoituksesta. Ulkoilureittisuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä maanomistajien ja sidosryhmien kanssa, mutta seuraavaksi tarkempia reitistösuunnitelmia halutaan esitellä ensimmäisenä alueen maanomistajille. Maanomistajia lähestytään lokakuun aikana ja keskustelutilaisuudet pyritään aloittamaan mahdollisimman pian, loka-marraskuussa. Maanomistajien kanssa käytävien keskusteluiden ja mahdollisten tarkennusten jälkeen reittisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja toimitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen vahvistettavaksi ulkoilulain mukaisesti.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, reitistöjen kehittäminen, Antti Mäkinen p. 040 756 1240

Kaupunginpuutarhuri Mia Järvinen, p. 040 484 9323

Maankäyttöinsinööri Teijo Taipale, p. 040 752 1901

Tutustu tarkemmin ulkoilureittisuunnitelmaan: https://himosjamsaulkoilureitisto.com/

 

Ulkoilureittisuunnitelma on osa Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishanketta, joka käynnistyi toukokuussa 2021. Hankkeessa on toteutettu yhtä aikaa myös Himos-Jämsän matkailustrategia, joka julkaistiin maaliskuun lopussa. Hankkeen rahoitus on osa rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Kokonaisbudjetti on noin 0,5 miljoonaa euroa, josta Keski-Suomen liiton rahoitus 90 prosenttia ja Jämsän kaupungin 10 prosenttia. Vaikka hanke päättyy joulukuussa 2022, kaupunki jatkaa toimenpiteitä ja yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa vuonna 2023. Myös reittien osittainen rakentaminen on jo aloitettu, kaupungin omistamilla alueilla, ja uusia rahoituksia on haettu reittien rakentamista ja tuotteistamista varten.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also