Hyvinvointi­alueen palveluverkko­suunnitelmaa esiteltiin Jämsässä

Vanhuspalveluiden muutos ja palveluverkkosuunnitelman esittely vetivät Paunun koulun ruokasalin täyteen jämsäläisiä torstai-iltana.

Jämsän Terveys Oy:n aiemmin hoitamista Jämsän vanhuspalveluista tulee huhtikuun alussa osa Keski-Suomen hyvinvointialuetta. Muutos on asiakkaille pieni eikä vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Vanhuspalveluita koskevassa liikkeenluovutuksessa palveluiden nykyinen henkilökunta siirtyy hyvinvointialueen palkkalistoille. Asukkaille tuttu toiminta jatkuu tutuissa toimipisteissä. Myös esimerkiksi ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ostopalvelut säilyvät nykyisellään.

Tammikuun alusta hyvinvointialue sai hoitaakseen jämsäläisten suun terveydenhuollon ja dialyysin palvelut. Erityisryhmien palvelut ovat muuttuneet hyvinvointialueelle jo aiemmin. Liikkeenluovutus jatkuu elokuussa, kun hyvinvointialueeseen liittyvät perhekeskuksen palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä perusterveydenhuollon kuntoutuksen palvelut.

 

Palveluverkkosuunnitelma tähtää vuosiin 2025 ja 2026

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyi 1.1.2023 noin 400 000 neliömetriä kiinteistöjä, kun hyvinvointialue muodostettiin yhdistämällä 26 organisaatiota. Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta on parhaillaan käynnissä laaja lausuntokierros. Keskisuomalaisia kannustetaan ilmaisemaan mielipiteensä 23.3.2024 mennessä. Kirjallisiin materiaaleihin ja videoihin voi tutustua osoitteessa www.hyvaks.fi/palveluverkko.

Sähköisesti voi ilmaista ajatuksensa osoitteessa www.otakantaa.fi. Kunnilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida palveluverkkoesitystä osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Kannanottoja kerätään myös asiakasraadilta ja hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiltä. Mielipiteen voi kirjata myös terveysasemilta löytyviin lomakkeisiin, joiden vastaukset toivotaan 15.3. mennessä.

Palveluverkon lausuntovaiheen kaikki kommentit kootaan yhteen päätöksenteon tueksi. Tavoite on, että aluevaltuusto päättää palveluverkosta kesäkuussa. Kun päätökset on tehty, muutokset toteutuvat vuosina 2025 ja 2026. Silloinkaan palveluverkko ei ole lopullisesti valmis, vaan kehittämistä jatketaan.

Jämsän Terveys Oy:n laajan ulkoistussopimuksen päättyminen 31.8.2025 merkitsee hyvinvointialueelle tarkkaa pohdintaa siitä, miten ja mitä palveluita Jämsässä tuotetaan. Osa palveluista toteutuu kuten ennenkin, osa tarjotaan esimerkiksi Sairaala Novasta tai vaikkapa liikkuvina tai sähköisinä palveluina. Suunnitelman mukaan Jämsän terveysasemista säilyisi suurin, mutta pienten kohtalo on vaakalaudalla.

Jämsäläiset luovuttivat tilaisuuden lopuksi hyvinvointialueen edustajille adressin, jolla vaaditaan Jämsän erikoissairaanhoidon, ympärivuorokautisen päivystyksen ja alueen terveysasemien toimintojen jatkamista.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös