Hyvinvointialueen toiminta-avustukset järjestöille haettavissa

Toiminta-avustushaku on auki 13.12.2022–8.1.2023 klo 16.00 asti. Hakeminen tapahtuu verkkolomakkeella.

Keski-Suomen hyvinvointialue myöntää avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille toimintaan, jonka tavoitteena on Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen. Turvallisen siirtymän varmistamiseksi vuoden 2023 toiminta-avustuksissa huomioidaan vuodelle 2022 kunnilta ja kuntayhtymiltä tukea saaneiden toimintojen jatkuvuus.

 

Toiminta-avustushaku on auki 13.12.2022–8.1.2023 klo 16.00 järjestöavustusta myönnetään toimintaan, joka

1. kuuluu hyvinvointialueen toimintakentälle. Rajanvedosta kuntien tukemien toimintojen ja hyvinvointialueen tukevien toimintojen välillä neuvotellaan säännöllisesti alueen kuntien ja järjestöjen kanssa.

2. tukee hyvinvointialueen strategian, talousarvioin toiminnallisten tavoitteiden tai hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.

3. tukee, täydentää ja tekee yhteistyötä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastuspalveluiden kanssa.

4. voi olla paikallista, seudullista tai koko hyvinvointialueen alueella tapahtuvaa

Hakemuksen järjestöille suunnatusta toiminta-avustuksesta voi jättää 13.12.2022-8.1.2023 sähköisesti hyvaks.fi -sivustolla.

 

Hakemuksessa tulee käydä ilmi 

  • Suunnitelma toiminta-avustuksen käytölle, toiminnan ja toimintakentän kuvaus
  • Kuvaus kuinka toiminta-avustuksen kohde tukee hyvinvointialueen strategian, talousarvioin toiminnallisten tavoitteiden tai hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.
  • Tapahtuuko toiminta paikallisesti, seudullisesti vai koko hyvinvointialueen alueella

Hakeminen tapahtuu webropol-kyselyn kautta tämän linkin kautta:  Avustuksen hakulomake

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus tekee päätökset myönnettävistä toiminta-avustuksista tammikuun loppuun 2023 mennessä.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös