Ilmailun tulevaisuuden mahdollisuudet Jämsässä

Jämsän kaupunki ja VTT järjestivät kolmannen tulevaisuustyöpajan, jossa keskusteltiin ilmailun ja kiertotalouden uusista mahdollisuuksista Jämsässä. Työpajassa kuultiin asiatuntijoita ja mietittiin ilmailun mahdollisuuksia Jämsässä.

Jämsän Hallissa järjestettiin tulevaisuustyöpaja viime viikolla, jossa kuultiin ilmailualan mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Jämsän kaupungin ja VTT:n järjestämä tulevaisuustyöpaja kokosi yhteen alueen johtavat asiantuntijat ja innovaattorit keskustelemaan ilmailun uusista mahdollisuuksista ja innovaatioekosysteemin kehittämisestä. Seminaari tarjosi osallistujille monipuolisen katsauksen ajankohtaisiin aiheisiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste avasi tilaisuuden korostaen Kaipolan tehtaan lopettamisen myötä aloitettua uudistustyötä, jolla Jämsä pyrkii ohjaamaan elinkeinoelämää uuteen tulevaisuuteen. Hän mainitsi ilmailun, matkailun ja uusiutuvan teollisuuden olevan alueen teollisuuden peruskiviä, joilla rakennetaan yhteistyöllä alueen tulevaisuutta.

Patrian F-35 projekti tuo Jämsän Halliin elinvoimaa

Patrian hankejohtaja Petri Hepola toi esiin yhtiön pitkän historian ja nykyisen roolin ilmailualalla. Puheenvuorossaan hän keskittyi erityisesti F-35 projektin ja tulevien innovaatiohankkeiden esittelyyn, korostaen yhteistyön merkitystä alueen elinvoimaisuudelle ja uusien ammattien luomiselle. Hepola myös painotti, että komposiittiteknologia ja miehittämätön ilmailu ovat keskeisiä fokusalueita tulevaisuudessa.

Jämsän kaupunki ja Patria ovat keskustelleet yhteistyömahdollisuuksista, jotka tukisivat työntekijöiden ja heidän perheidensä muuttoa Jämsään. Keskustelujen pohjalta on tunnistettu, että kaupungin on tarjottava kilpailukykyisiä palveluita ja asumisvaihtoehtoja perheille, jotta se pystyy houkuttelemaan ja pitämään kiinni osaajista. Tähän sisältyy muun muassa Himoksen tarjoamat ulkoilumahdollisuudet ja kohtuuhintainen asuminen. Vaikka yksittäistä ratkaisua, ”hopealuotia”, ei olekaan olemassa, on selvää, että kilpailu työntekijöistä vaatii monipuolisia toimia ja yhteistyötä kaupungin ja yritysten välillä.

Miehittämätön ilmailu – tulevaisuuden mahdollisuus Jämsän ilmailuteollisuudelle

Miehittämättömän ilmailu on lentolaitteiden, kuten dronejen käyttöä etäyhteydellä. VTT:n johtava tutkija Timo Lind esitteli uusimpia tutkimuksiaan miehittämättömästä ilmailusta, kuten automaattisten lentävien robottien kehittämistä, jotka voisivat palvella siviilikäyttöä esimerkiksi matkapuhelinverkkojen avulla. Nykyään laitteet dronet tulevat kiinasta ja Suomessa tarvittaisiin toimijoita, jota valmistavat Suomeen soveltuvia talvikykyisiä robottialustoja.

Jämsään voitaisiin VTT: kanssa luoda yhteinen projekti, jossa tutkitaan ja testataan miehittämättömän ilmailun mahdollisuuksia Jämsässä. Mahdollisuuksia on vaikka mihin, esimerkiksi puukuidun jalostamista puolustusteollisuuden käyttöön tai luodaan Hallin alueelle ilmailuklusteri Patrian F-35 projektin rinnalle.

Toimisiko Jämsässä ilmailuklusteri?

Merinovan projektipäällikkö Tauno Kekäle jakoi puolestaan kokemuksia EnergyVaasan innovaatioekosysteemin kehittämisestä, joka on saavuttanut menestystä pitkäjänteisen yhteistyön ja klusteriajattelun ansiosta. EnergyVaasa on innovaatioekosyysteemi, jonka tavoitteena on kehittää kestäviä teknologiaratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä ja säästämään energiaa maailmanlaajuisella mittakaavalla.  Klusteriin kuuluu 180 yritystä, joiden yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on 6 miljardia euroa ja viennin osuus on yli 80 %. Yrityksissä työskentelee yhteensä 13 000 ihmistä, ja ne investoivat tutkimukseen ja kehitykseen vuosittain noin 250 miljoonaa euroa.

Kekäle vertasi näitä kokemuksia Jämsän tilanteeseen, painottaen yhteistyön ja yliopistokeskusten roolia alueellisen innovaatiotoiminnan vahvistamisessa. Jämsässä ei ole yliopistoa, mutta Jämsään voitaisiin yhteisrahoituksella palkata professori, joka edistää ja hankki rahoitusta esimerkiksi ilmailun kehittämiseen.

Jämsän tiekartta, joka yhdistää kiertotalouden ja ilmailun alat

Seminaari päättyi työpajatyöskentelyyn, jossa osallistujat pääsivät vaikuttamaan suoraan Jämsän teollisen uudistumisen tiekartan kehittämiseen. Tämä työpaja on osa laajempaa hanketta, jossa Jämsä pyrkii olemaan edelläkävijä vihreässä siirtymässä ja teknologisessa innovaatiossa, tunnistaen ja hyödyntäen ilmailun ja kiertotalouden tulevaisuuden mahdollisuuksia Kaipolassa ja Hallissa. Tiekartan on tarkoitus valmistua syksyn 2024 aikana. Kuvassa ennakointitutkija Juuli Huuhanmäki, VTT.

Lisätiedot Projektipäällikkö, Tikka-hanke Marja Salonen,  p. 044 9018 997

Tikka-hanke edistää uudistuvaa teollisuutta ja kaupungin elinvoimaa. Hankkeen mahdollistaa Keski-Suomen liiton myöntämä AKKE-rahoitus, jolla pyritään Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen, koordinaatioon ja toimintaympäristön kehittämiseen uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomiseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also