Jämsä järjestää Kuhmoisten työväenopiston kurssit loppuvuoden ajan

Oriveden seudun kansalaisopisto vastaa Kuhmoisten vapaan sivistystyön opintojen järjestämisestä 1.1.2024 alkaen.

Jämsän työväenopisto järjestää Kuhmoisten kurssit syyskaudella 2023. Vuoden 2024 alusta kurssien järjestämisvastuu siirtyy Oriveden seudun kansalaisopistolle (OSKO).

Kuhmoisten sivistyslautakunta päätti helmikuussa irtisanoa Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin välisen sopimuksen työväenopiston opetuksen järjestämisestä. Sopimus päättyy kuluvan vuoden loppuun. Uusi sopimus solmitaan Oriveden kaupungin kanssa.

Jämsän työväenopisto järjestää Kuhmoisten kurssit vielä syyskaudella 2023. Ensi vuoden alusta kurssien järjestämisvastuu siirtyy Oriveden seudun kansalaisopistolle (OSKO).

Kansalais- ja työväenopistojen toimintaa säätelee laki. Lupa toimintaan haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM). Luvassa määritellään muun muassa toiminnan ylläpitäjä. Oriveden seudun kansalaisopiston täytyy hakea OKM:ltä nykyiseen järjestämislupaansa muutos, jotta OSKO voi jatkossa järjestää myös Kuhmoisten kurssit ja saada järjestämisvastuun mukaista valtionosuusrahoitusta.

Lupa tai siihen tehtävät muutokset haetaan ministeriöltä heinäkuun 2023 loppuun mennessä. Jos OKM myöntää luvan, se astuu voimaan 1.1.2024.

Järjestämisluvan muutosta edistää kuntien yksituumaisuus ylläpitäjän vaihtumisessa. Jämsän ja Oriveden kaupunki sekä Kuhmoisten kunta ovat 28.3.2023 käyneet kolmikantaneuvottelun luvan muutoksesta ja toiminnan järjestämisestä. Neuvotteluihin osallistuivat kuntien sivistystoimenjohtajat, sekä opistotoiminnan rehtorit ja suunnittelijaopettajat. Muutosvalmistelut jatkuvat kesäkuussa.

Kansalais- ja työväenopistojen tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opetusta voidaan järjestää iltaisin, viikonloppuisin, intensiivikursseina, etäopetuksena sekä verkkokursseina.

 

Lisätiedot:
Pertti Terho, sivistystoimenjohtaja, Kuhmoisten kunta, p. 040 182 2402
Tuija Huikuri, vs. kehittämispäällikkö-opistojen rehtori, Jämsän kaupunki, p. 040 751 4731
Pia-Maria Ahonen, kansalaisopiston rehtori, Oriveden kaupunki, p. 040 596 3087

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös