Jämsä Tehdas – työtila, mahdollistaja ja verkostopaikka

Käyttäjätutkimuksen vastausten mukaan Jämsä Tehdasta arvostetaan ja se nähdään palveluna, joka tukee Jämsän kaupungin elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta.

Jämsä Tehtaan käyttäjätutkimus toteutettiin tammikuussa 2024. Kysely lähetettiin kaikille edellisenä vuonna Tehdasta käyttäneille, joita oli yhteensä 254 henkilöä. Vastauksia saatiin mukava määrä, 125 kappaletta, jolloin vastausprosentti on 49,2.
Vastaajajoukko edustaa hyvin Tehtaan käyttäjäjoukkoa asuinpaikan, käyttöaktiivisuuden ja etätyöntekijä-yrittäjä-opiskelija jaottelun mukaan.

Aivan huikea paikka niin opiskeluun kuin työn tekoon, verkostoitumismahdollisuus!

Yhteisöllisyys on ykkönen

Mitä käyttäjät erityisesti arvostavat Jämsä Tehtaassa? Ykköseksi nousee yhteisöllisyys; verkostoitumisen ja ajatusten vaihdon mahdollisuutta pidetään erityisen positiivisena seikkana. Hyvänä kakkosena on työtilat, välineet, ergonomia ja tilojen viihtyvyys. Kolmantena on ilmapiiri, jota pidetään avoimena, lämpimänä ja inspiroivana. Myös sijainti, maksuttomuus, henkilökunta, joustavuus ja tapahtumat saavat arvostusta.

Ergonomiset työtilat, yhteisöllisyys ja verkostoituminen, yleinen innostava tunnelma työn tekemiselle.

Erinomaisesti järjestetty palvelu, jossa tilat ja työvälineet ovat huippuluokkaa. Jämsä Tehdas on myös yhteisöllisesti inspiroiva paikka, jossa tapaa mielenkiintoisia ihmisiä ja voi verkostoitua.

Helppo varata, helppo tulla. Sijainti mainio – kävelymatka juna-asemalta. Upea henkilökunta.

Jämsä Tehtaalla sekä sen yhteisöllä on vaikutusta myös arjen sujuvuuteen, työssä viihtymiseen ja jaksamiseen, Jämsässä viihtymiseen sekä yleiseen innostumiseen.

Etätyöskentely mahdollistaa Himoksella olon myös perheen kannalta mukavammin.

Innovaatioiden mahdollistaja, verkostopaikka

Olen saanut paikkakunnalta lyhyessä ajassa paljon uusia tuttavia ja pystynyt verkostoutumaan. Tästä on ollut varmaan myös paikkakunnallakin hyötyä – Etätyötila mahdollistaa arjen jakamisen paremmin työhön ja vapaa-aikaan

Positiivinen ja innovatiivinen ilmapiiri. Ideat ja ajatukset saa jakaa – huippu keskusteluja!

Mielestäni erittäin hieno palvelukonsepti näin ulkopaikkakuntalaisen näkökulmasta.

Uusia kontakteja

Kysyimme myös, onko Tehtaalta löytynyt ammatillisia kumppanuuksia, ja 24 % kertoi löytäneensä joitain tai useita. Avoimista vastauksista ilmenee, että ideoita ja virityksiä on kyllä meneillään useita, ja kontakteja ja linkkejä on syntynyt.

Samalla alalla toimiva kontakti, yhteistyötä on jo tehty.

Tapahtumien kautta löytynyt linkkejä oman alan osaajiin.

Käyttäjien mukaan Tehdas on onnistunut erityisesti työpisteiden ja tilojen toimivuudessa, tilojen siisteydessä ja tunnelmassa, myös henkilökunta saa kiitosta. Huikean hieno prosenttilukema saatiin, kun kysyttiin, kuinka todennäköisesti suosittelisit muille Jämsä Tehdasta. Jopa 98 % vastanneista on suositellut, tai on valmis suosittelemaan.

Olen saanut töitä Tehtaalla tapaamaltani henkilöltä sekä saanut yhteistyötahoja järjestämääni tapahtumaan.

Tehtaan aikaansaama ostovoima vuonna 2023 lähes 60 000 euroa

Kysyimme myös mitä Jämsän muita palveluita tulee käytettyä Jämsä Tehdas -työpäivän yhteydessä. Ostettavat palvelut liittyvät pääosin lounaaseen, ruokakauppaan ja kahvilapalveluihin. Tutkimuksen tuloksen ja käyttötilastojen (käyttökerrat) perusteella laskettuna Tehtaan aikaansaama ostovoima vuonna 2023 on lähes 60 000 euroa.

Jämsän ulkopuolella asuvilta kysyttiin myös, onko Jämsä Tehtaalla vaikutusta Jämsässä vietettyyn aikaan. 70 prosenttia vastasi myöntävästi. Vastauksista ilmenee, että etätyötila on tuonut joustavuutta työskentelyyn ja mahdollistanut työn ja vapaa-ajan yhdistämisen, ja sen ansiosta pidemmät oleskelut Jämsässä, joko mökillä tai sukulaisten luona, ovat onnistuneet sujuvasti.

Monet mainitsevat, että ilman tätä mahdollisuutta heidän oleskelunsa Jämsässä olisi huomattavasti vähäisempää. Tehdas on siis tuonut lisää syitä tulla Jämsään, ja sitä kautta myös lisännyt paikallisten palveluiden käyttöä.

Monet kokevat myös yhteenkuuluvuutta Jämsään ja harkitsevat vakavasti muuttoa paikkakunnalle.

Todella moni Jämsän reissu olisi jäänyt tekemättä ja Jämsässä vietetty aika huomattavasti vähäisemmälle, jos ei olisi Tehdasta mihin voi tulla tekemään tehokkaita etätyöpäiviä.

Lisäarvoa kaupungille

Kommenttien perusteella Jämsä Tehdas on saanut erittäin positiivisen vastaanoton ja sen nähdään tuovan merkittävää lisäarvoa Jämsän kaupungille ja sen brändille. Tehdasta ajatellaan vetovoimatekijänä, joka houkuttelee sekä paikallisia että ulkopaikkakuntalaisia, mukaan lukien turisteja ja lomalaisia. Se on myös tuonut uusia asukkaita ja veronmaksajia kaupunkiin.

Tehdas on ympäristö, joka tukee etätyötä sekä mahdollistaa verkostoitumista. Se myös luo yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa yllättäviäkin tapaamisia, uusien ideoiden syntymistä sekä ajatusten vaihtamista. Vastausten perusteella voidaan todeta, että Jämsä Tehdas kohentaa Jämsän imagoa ja se koetaan dynaamisena ja nykyaikaisena palveluna. Se on myös parantanut monien käyttäjien mielikuvaa kaupungista.

Kommenttien perusteella Jämsä Tehdas on siis erittäin arvostettu palvelu, joka tukee Jämsän kaupungin elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Sen toiminnan jatkumista pidetään tärkeänä ja sen uskotaan tuovan merkittäviä hyötyjä kaupungille.

(Sitaatit ovat käyttäjätutkimuksen avoimia kommentteja.)

Lisätietoja:
Petteri Koskinen
yhteisömanageri / Jämsä Tehdas
040 184 2276
petteri.koskinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös