Jämsäläistä hyvinvoimaa!

Mistä syntyy työhyvinvointi ja miten luottamushenkilöt toimivat yksiin? Entä miten luottamushenkilöt ja viranhaltijat työskentelevät rakentavasti yhteistä ratkaisua hakien? Näitä teemoja pohdittiin Jämsän kaupungilla maanantaina, kun kehittämispäällikkö Sini Sallinen Kuntaliiton strategiayksiköstä vieraili puhumassa Jämsän kaupunginhallituksen jäsenille, ryhmäpuheenjohtajille ja kaupungin johtoryhmälle.

Jämsän kaupungissa on jo aiempina vuosina kehitetty toimintakulttuuria luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön näkökulmasta. Jämsän kaupungin henkilöstö on tuonut työn vaarojen arvioinnissa ja työhyvinvointiohjelmaa laadittaessa yhä kehittämistarpeita yhteistyölle luottamushenkilöiden kanssa. Esille noussutta viranhaltijoiden ja muiden henkilöstön edustajien työsuoritusten arvostelua esimerkiksi viime vuoden talousarvion laadinnan aikaan ei pidetä yhteistyötä kehittävänä arviointina, vaan epäluottamuksena ja tarpeettomana vastakkainasetteluna.

Sallisen mukaan epäluottamus ja vastakkainasettelu henkilöstöä kohtaa on oire. Huomion kiinnittäminen vain valmisteluprosessien kehittämiseen tai luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteisiin toimintatapoihin tai henkilöstöorganisaation johtamiseen ja työhyvinvointiin ei yksin riitä. Tarvitaan lisäksi huomion kiinnittämistä siihen, millaisia uskomuksia, olettamuksia ja ajattelumalleja luottamushenkilöissä on, ja miten niitä johdetaan tai oikaistaan riittävän ajoissa fantasiat, huhut ja väärintulkinnat.

Luottamushenkilövaateet ovat Sallisen mukaan kovat tässä ajassa, koska meneillään on monia uudistuksia ja muutoksia, taloutta on sopeutettava ja syntyvyys laskee. Näistä syntyvät paineet voivat olla taustalla, kun luottamushenkilöt ottavat kiivaastikin asioita esille. Maailman muuttuessa jonkun päätöksen suhteen voi olla tarve tehdä pian uusi päätös.

– Näissä haastavissa tilanteissa voi luottamushenkilö haluta lieventää omaa pahaa oloa ja lähtee syyttelemään toisia, mikä johtaa taas asioiden käsittelyn kapeutumiseen eikä nähdä kokonaisuuksia. Samalla yritetään hallita tilannetta keskittymällä vain itselle tuttuihin asioihin, avaa Sallinen teemaa.

Sini Sallinen.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Sini Sallisen mukaan luottamushenkilövaateet ovat kovat tässä ajassa, koska meneillään on monia uudistuksia ja muutoksia, taloutta on sopeutettava ja syntyvyys laskee.

Niin työyhteisöihin kuin poliittiseen toimintakenttäänkin on voinut rakentua ryhmäilmiöitä, jotka ohjaavat toimintaa epäolennaisiin seikkoihin. Lohdullisinta on, että asiat ovat korjattavissa johtamisen kautta, kun ne on tunnistettu. Tärkeää on kiinnittää huomiota luottamushenkilöiden väliseen yhteistyöhön.

Maanantainen luottamushenkilöt henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden tukena -iltakoulu liittyi Jämsän kaupungin uuteen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimintaohjelmaan. Jämsäläistä hyvinvoimaa!-ohjelma on rakennettu työntekijöiden, esihenkilöiden ja johdon yhteistyönä. Ohjelman tarkempina tavoitteina ovat välittävät sekä turvalliset työyhteisöt, osallistuvat työntekijät, työtä tukeva ja mahdollistava työorganisaatio ja läsnä oleva johtaminen.

Ohjelman vieminen arkeen toteutetaan toimialoilla toimialajohdon, tulosaluejohdon ja esihenkilöiden toimesta. Toimialajohtoa ja tulosaluejohtoa on sparrattu kahden työpajan verran ihmislähtöisestä johtamisesta ja erityisesti työn kehittämisestä yhdessä sekä osaamisen kehittämisen merkityksestä osana työtä. Maanantaisessa iltakoulussa innostettiin luottamushenkilöitä pohtimaan omia kaupungin henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimiaan.

 

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467 jorma.poti@jamsa.fi

kehittämispäällikkö Hannele Rahkonen p. 040 5712088 tai hannele.rahkonen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös