Jämsän asukasmarkkinointiin luodaan strategia ja toimintamalli

Jämsän kaupungin asukasmarkkinoinnin strategian ja toimintamallin määrittelytyö on käynnistynyt osana SASU-hanketta. Tavoitteena on parantaa Jämsän vetovoimaa sijoittautumis- ja asuinpaikkana, ja näin edistää Jämsään muuttoa.

Jämsän houkuttelevuutta halutaan parantaa asukasmarkkinoinnin keinoin. Kaupungin asukasmarkkinoinnin strategian ja toimintamallin määrittelytyö kilpailutettiin marraskuussa 2023 ja työn toteuttajaksi valittiin markkinointi- ja viestintätoimisto Source Creative Oy.

Päämääränä on rakentaa selkeä suunnitelma ja tapa toteuttaa Jämsän kaupungin asukasmarkkinointia pitkäjänteisesti. Jämsän kaupunkibrändin lisäksi hyödynnetään vahvan Himos-Jämsän matkailubrändin tavoitteita ja toimenpiteitä.

Työn tavoitteet ja toimenpiteet:

  • Parantaa Jämsän houkuttelevuutta sijoittautumis- ja asuinpaikkana, ja näin edistää Jämsään muuttoa.
  • Jämsän sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen sekä positiivisen alueidentiteetin vahvistaminen.
  • Haasteiden tunnistaminen ja kaupunkiorganisaation yksiköiden yhteisen näkemyksen rakentaminen alueen asukasmarkkinoinnista.
  • Asukasmarkkinoinnin strategian määrittely.
  • Asukasmarkkinoinnin vuosikellon rakentaminen.
  • Kaupunkiorganisaation yksiköiden vastuiden, roolien ja toimenpiteiden määrittely.
  • Innovatiivisten kaupunki- ja aluemarkkinoinnin toteutustapojen ideointi.

Asukasmarkkinoinnin strategiaa ja toimintamallia rakennetaan mm. yhteisten työpajojen kautta. Ajatuksena on osallistaa kehittämiseen myös alueen yrityksiä, jotka ovat tärkeä osa kaupunkimme elinvoiman ja vetovoiman kehittämistä.

Vuoden 2025 loppuun asti kestävä SASU – Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista -hanke on osa äkillisen rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Keski-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Lue lisää SASU-hankkeesta: Sujuvan asumisen äärellä

Lisätietoja: Projektipäällikkö Piritta Koskinen, p. 040 615 2855, piritta.koskinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös