Jämsän asumispotentiaalin selvitystyö on valmis

Jämsän alueen rakennuskannan ja maakäytön nykytilaa ja potentiaalia ollaan selvitetty osana SASU-hanketta. Työ on nyt valmistunut, ja kaikille avoin loppuseminaari järjestetään torstaina 2. marraskuuta.

Jämsän asumispotentiaalin selvitystyö käynnistyi FCG Oy:n toimesta viime kesänä, ja nyt työ on saatu päätökseen. Selvitys on osa SASU-hanketta. Loppuseminaari järjestetään torstaina 2. marraskuuta Jokivarren puukoulun Palmroth-salissa kello 17 alkaen. Tilaisuuteen ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

–  Työssä on selvitetty asumisen timantteja ja kehityskohteita niin koko kaupungin, kaavoituksen kuin rakennuskannankin tasoilla. Työn lopputuloksena tunnistettiin toimenpiteitä, joilla Jämsän houkuttelevuutta asuinpaikkana voidaan entisestään lisätä, kommentoi FCG Oy:n kiinteistökehityksen asiantuntija Taneli Heikkilä.

Kyseessä on SASU-hankkeen ensimmäinen selvitystyö. Jämsän alueen rakennuskannan asumispotentiaalin selvityksen toteuttajaksi valittiin FCG Finnish Consulting Group Oy.

Selvitystyön tavoitteena oli Jämsän alueen asuntomarkkinoiden nykytilanteen kartoittaminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen. Tarkoitus oli löytää keinoja edistää Jämsään muuttoa esimerkiksi rakennuskannan päivittämisen tai käyttötarkoituksen muutoksen avulla. Samalla selvitettiin kaavoituksen ja maankäytön tulevaisuuden mahdollisuuksia, mm. tarkastelemalla nykyisen tonttitarjonnan houkuttelevuutta sekä asuinpaikan valintaan ja muuttohalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Asumisen nykytilaa tarkasteltiin kattavasti kuntatasolta rakennuskantaan sekä asumisen palveluihin, toimintamalleihin ja prosesseihin asti. Valituista toimenpiteistä on laadittu konkreettinen toteutussuunnitelma.

Vuoden 2025 loppuun asti kestävä SASU – Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista -hanke on osa äkillisen rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Keski-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Lue lisää SASU-hankkeesta: Sujuvan asumisen äärellä

Lisätietoja: Projektipäällikkö Piritta Koskinen, p. 040 615 2855, piritta.koskinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös