Jämsän kaupungin elinvoimaohjelman päivittäminen on aloitettu

Jämsän kaupungin elinvoimaohjelman päivittäminen on aloitettu siihen nimetyn ohjausryhmän kokouksessa maaliskuun 7. päivä. Ohjelman on tarkoitus valmistua syksyllä 2023.

Jämsän nykyinen elinvoimaohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.6.2020. Voimassa olevassa elinvoimaohjelmassa on neljä tavoitekärkeä: elinvoimainen yhteisö, yritysten toimintaympäristö, lumovoima sekä matkailu.

Ohjelma on laadittu konkretisoimaan kaupunginstrategian kehittämisen kärkiä ja se perustuu kaupungin strategisille tavoitteille. Uusi kaupunginstrategia hyväksyttiin valtuustossa 28.11.2022 ja elinvoimaohjelma on päivitettävä vastaamaan kaupunginstrategiassa olevia tavoitteita.

Myös toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti 2020 kevääseen verrattuna. Merkittävimpinä muutoksina mm. Kaipolan tehtaan lakkauttaminen, pitkittynyt koronapandemia, hyvinvointialueiden perustaminen, turvallisuusympäristön muuttuminen sekä raha- ja energiamarkkinoiden että julkisen talouden tilanne.

Elinvoimaohjelman päivittämisessä huomioidaan tuore Himos-Jämsä matkailustrategia, koulutuksen ja osaavan työvoiman merkitys elinvoiman kannalta sekä maankäytön merkitys osana elinvoimapolitiikkaa. Elinvoimaohjelman päivittämiseen nimettiin ohjausryhmä, jonka tehtävänä on päivittää elinvoimaohjelma vuoden 2023 aikana. Päivittämiseen tullaan osallistamaan eri tahoja ja toimielimiä.

Elinvoimaohjelman päivittämisen ohjausryhmä:

  • Joni Frisk, kaupunginhallitus
  • Antti Lähdesmäki, kaupunginhallitus
  • Timo Salokorpi, sivistyslautakunta
  • Erja Laaksonen, elinvoimalautakunta
  • Hanna Helaste, konsernipalvelut
  • Ulla Haggrén, konsernipalvelut
  • Leena Kilpeläinen, sivistystoimi
  • Anna-Liisa Juurinen, elinvoimatoimi
  • Katja Lahtinen, sihteeri

Elinvoimaohjelman päivittäminen käynnistettiin ohjausryhmässä maaliskuun 7. päivä analysoimalla nykyistä elinvoimaohjelmaa. Ohjausryhmä haluaa kuulla kuntalaisten mielipiteet Jämsän vetovoimatekijöistä, vastaa lyhyeen kyselyyn 26.3.2023 mennessä, vastanneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti paikalliseen liikkeeseen.

Lisätiedot: Suunnittelija Katja Lahtinen, p. 040 728 5656, katja.lahtinen@jamsa.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös