Jämsän kaupungin lausunto sosiaali- ja terveys­palveluiden palveluverkosta

Jämsän kaupungin lausunto Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä keskittyy palvelujen saavutettavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä väestön terveyden edistämiseen.

– Ymmärrämme toki sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumisen tarpeen ja talouden paineet. Kansanterveyttä ei kuitenkaan pidä rakentaa hiekalle ja turvautua toimintamalleihin, joiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta ei ole mitään tietoa.  Suunnitelmat ovat vakavasti ristiriidassa uudistuksen tavoitteiden kanssa ja johtavat hallitsemattomaan kustannuskehitykseen kaikkein raskaimmissa palveluissa, kaupunginjohtaja Hanna Helaste painottaa.

Kaupungin lausunnossa korostetaan perustuslaillista velvollisuutta turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille. Lausunnossa painotetaan erityisesti lähellä asiakkaita olevien tuotettavien palveluiden merkitystä, jotta asukkaille voidaan taata yhdenvertainen pääsy tarvittaviin palveluihin.

Terveyspalvelut

Hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksessä on esitetty terveysasemien merkittävää supistamista. Terveysasemista luopuminen ei kuitenkaan vähennä palvelutarvetta, joka on ikääntyvän väestön alueella kasvava.  Kaikkia supistuksia ei voida toteuttaa eikä korvata muilla vaihtoehdoilla. Ennen yhdenkään palvelun sulkemista tulee korvaavien palveluiden olla onnistuneesti pilotoituja ja käytössä.  Kaupungin lausunnossa korostetaan terveyspalveluiden merkitystä alueen asukkaiden hyvinvoinnille, palvelujen saavutettavuudelle sekä kustannustehokkuudelle terveydenhuollon palveluketjussa.

Liikkuvat palvelut

Jämsä näkee liikkuvien palveluiden kehittämisen potentiaalina, mutta korostaa tarvetta pilotoida ja varmistaa niiden toimivuus ennen nykyisten terveysasemien mahdollista lakkauttamista.

Erikoissairaanhoito ja päivystys

Jämsän malli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta, painopisteestä perusterveydenhuollossa, tehokkaista palveluketjuista ja järkevästä työnjaosta vastaa suoraan soteuudistuksen tavoitteisiin. Jämsän erikoissairaanhoidon säilyttäminen on koko hyvinvointialueen etu tarjoten vaikuttavat ja kustannustehokkaat toimintamallit ja tarvittavan kapasiteetin koko hyvinvointialueen käyttöön. Jämsän erikoissairaanhoitoa ei voida siirtää Novaan edes käytettävissä olevien tilojen ja puutteellisen toiminnanohjausjärjestelmän vuoksi.

Jämsän 24/7 päivystys tarjoaa kiireellisiä tutkimuksia ja hoitoja. Päivystys on keskeinen osa terveyspalveluja, myös matkailun ja tapahtumien vuoksi. Palveluverkkoselvityksen ehdotus päivystyksen resurssien vähentämisestä ja yöpäivystyksen lopettamisesta koetaan haasteelliseksi, sillä se voi heikentää potilasturvallisuutta ja lisätä kustannuksia. Jämsässä myös Himoksen alueen kasvavat matkailijamäärät puoltavat päivystyspalveluiden säilyttämistä.

Jämsän sairaalan ja yöpäivystyksen lakkauttamisen sijaan on aloitettava yhteinen suunnittelu monituottajamallista, jossa voidaan yhdistää eri tahojen voimavarat investointeineen erikoissairaanhoidon mahdollistajana ja koko hyvinvointialueen hyödyksi.

Ikääntyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien palvelut

Kaupungin lausunnossa korostetaan tarvetta lisätä asumispalveluiden ja kotihoidon resursseja vastaamaan väestön ikääntymisen tuomia haasteita. Myös vammaispalveluita vaaditaan säilytettäväksi kaupungin alueella.

Jämsän kaupunki sitoutuu aktiiviseen yhteistyöhön hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa, jotta voidaan löytää parhaat mahdolliset ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. Tavoitteena on luoda kestävä ja kattava palveluverkko, joka tukee kaikkien kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä nyt ja tulevaisuudessa.

Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta kokouksessaan maanantaina 25.3.2024. Keski-Suomen hyvinvointialueelle lausunto tulee jättää 26.3.2024 mennessä.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 0400 742 751
Hallintojohtaja Auli Korhonen, p. 040 557 2146

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös