Jämsän kaupungin talousarvio 2023: Suuren muutoksen vuosi toiminnassa ja taloudessa

Vuosi 2023 tuo tullessaan sote-uudistuksen, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kunnilta uusille hyvinvointialuille. Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy Jämsän osalta 88,7 miljoonan euron kustannukset ja kaupungin veroperusteisesta rahoituksesta HyvaKS:lle siirtyvä tulo on luonnollisesti samaa luokkaa. Jatkossa Jämsässä, kuten muissakin kunnissa ympäri Suomen, nousevat palvelujen keskiöön sivistys- ja elinvoimapalvelut.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntien taloustilanne kääntyy huonommaksi taas vuonna 2023, vaikka kuluvan vuoden loppupuoli on ollut julkisyhteisöjen taloudessa yllättävän hyvä ripeän talous- ja työllisyyskasvun ansiosta sekä koronatoimien päätyttyä. Myös Kuntaliiton pääekonomisti odottaa tuleville vuosille hyvin vaimeata talouskasvua muun muassa väestökehityksen ja hitaasti kasvavan tuottavuuden vuoksi. Riskit ovat myös nyt suuremmat kuin aikoihin. Venäjän sodan tulevia käänteitä on mahdoton ennustaa. Muita uhkia ovat esimerkiksi Euroopan energiakriisi ja inflaatio.

Jämsän väkiluku on laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana (2011-2021) 2 737 asukkaalla. Väestöennusteen mukaan asukasluku on vuonna 2040 enää vain 15 349. Keski-Suomen tasolla tarkasteltuna väestömuutos on viimeisten kymmenen vuoden ajalta 0,3 % positiivisen puolella.

Organisaatiossa tapahtuu vuoden vaihteessa toinenkin iso muutos sote-uudistuksen lisäksi, mutta siihen linkittyen: Kaupunki yhtiöittää Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen, jotta se pystyy myymään palveluja hyvinvointialueelle. Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy aloittaa toiminnan 1.1.2023. Sote-uudistuksen myötä leikattiin myös kaikkien kuntien veroprosentteja 12,64 %-yksiköllä. Jämsän kaupungin uusi kunnallisveroprosentti on 8,36. Alla tuloslaskelmavertailu, josta on selkeästi havaittavissa tulevien muutosten vaikutus kaupungin talouteen. Huomionarvoista on muun muassa se, ettei suunnitelmavuosina vuosikate riitä kattamaan poistoja. Tämä vaatii sopeuttamistoimenpiteitä tulevina vuosina.

Kaupungin ja Jämsän Vesi liikelaitoksen investoinnit ovat talousarviovuonna yhteensä 5 435 000 euroa (6 941 300 euroa TA 2022). Suurimmat osuudet investointimäärärahoista kohdistuvat hallinto- ja laitosrakennuksiin sekä liikenneväyliin. Yksittäisistä investoinneista suurin on talousarviovuonna Jokilaakson sairaala, jonka peruskorjauksen aloittaminen on välttämätöntä, jotta sairaalatoimintaa voidaan jatkaa. Sairaalan peruskorjaukseen on varattu 1,5 miljoonaa euroa 2023 ja 2,84 miljoonaa euroa 2024.

 

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös