Jämsän kaupungin talousarvio 2024: Kaikkien keinojen sopeutusbudjetti 2,5 Meur alijäämäinen

Vuoden 2024 talousarvio sisältää kunnallisveron korotuksen 9,4 prosenttiin, kiinteistöverojen korotuksen ja rakenteellisten uudistusten kokonaisuuden. Talousarvion valmistelusta jää historiaan myös suuri valtionosuussirkus. Taloussuunnittelukausi pidennettiin neljään vuoteen 2024–2027 talouden tasapainon saavuttamiseksi. Talousarviovuoden 2024 tulos on 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, taloussuunnittelukausi 137 000 euroa ylijäämäinen.

Talousarvion laadinnan lähtötilanteessa Jämsän rahoitusvaje oli 10,1 miljoonaa euroa vuositasolla Valtiovarainministeriön kuntien tasapainolaskelman mukaan. Kehyslaskelmissa tilanne täsmentyi 8,4 miljoonan euron vajeeksi. Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainottamisohjelman 12.6. ja 2.10. päätettiin aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät yksimieliseen tulokseen 21.11.

Rakenteellisten uudistusten osuus tasapainottamisesta vuonna 2024 on kaksi miljoonaa euroa ja seuraavina vuosina kumuloituen kolmeen miljoonaan euroon vuositasolla. Talousarviokirjaan on määritelty yksilöidyt toimenpiteet, joilla talouden tasapaino taloussuunnitelmakaudella saavutetaan. Kaupunginhallituksessa tehtiin talousarvioesityksestä poikkeava päätös, jonka mukaan Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että jos Länkipohjan ja Koskenpään koulujen opetustoiminta loppuu ennen vuotta 2026, varataan vuosille 2026 ja 2027 100 000 €/vuosi Länkipohjan ja Koskenpään elinvoimakeskusten muodostamiseen ja ylläpitoon. Elinvoimakeskustelun kulu katetaan esityksen mukaan seuraavasti: 50 000 €/vuosi (vuodet -26 ja -27) katetaan pelto- ja metsäkiinteistöjen myynnillä sekä 50 000 € saadaan nostamalla metsänmyyntituloja toistaiseksi 550 000 €/v (alkujaan 500 000 €/v). Tiedotteen mukaiset toimintatuotot ja -kulut kasvavat siten 100 000 €/ vuosi.

 

Sote-uudistuksen jälkeen kuntien valtionosuudet eivät määräydy enää kunnille tehtäväksi annettujen tehtävien mukaan, vaan vuosien 2021 ja 2022 sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kustannusten ja vuoden 2022 verotuksen mukaisesti. Tässä lottokoneessa Jämsän valtionosuudet sattuivat tippumaan 70 % eli 1,7 miljoonaan euroon. Eikä tässä vielä kaikki – Black Friday marraskuun 17 päivänä klo 18:16 synkisti tilannetta entisestään – verotus 2022 oli valmistunut. Valtion vuoden 2024 varsinaisessa talousarviossa pysyväksi valtionosuuden vähennykseksi arvioitiin 224 miljoonaa ja vuotta 2023 koskeva osuus 112 miljoonaa euroa. Verotuksen valmistuminen muutti vuoden 2024 valtionosuuksia siten, että pysyvä vähennys kuntien valtionosuuksiin kasvoi yhteensä 501 miljoonaan euroon. Vuotta 2023 koskeva määräaikainen osuus vuodelle 2024 kasvoi yhteensä 250 miljoonaan euroon. Nopealla päätöksenteolla maan hallitus siirsi ennakoimattoman rahoituksen leikkauksen vaikutukset vuosille 2025-2027. Jämsän kaupungin valtionosuudet suunnitteluvuosina 2025–2027 ovat 581 470 eur, 481 954 eur ja 1 011 155 euroa.

 

Kuntaliiton mukaan kuntien taloudellinen tilanne kiristyy ensi vuonna voimakkaasti tähän vuoteen verrattuna. On arviolta kymmeniä kuntia, joiden verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) eivät riitä kattamaan käyttötalouden nettokustannuksia ja poistoja. Kuntien taloudellinen eriytyminen on jatkunut ja kiihtyy entisestään.

Jämsän väkiluku on laskenut kuluvan vuoden aikana vain 120 asukkaalla maahanmuuton ansiosta. Syyskuun lopussa luku oli 19 227. Luonnollinen väestönmuutos on ollut – 136, kuntien välinen nettomuutto – 90 ja nettomaahanmuutto + 106.

Talouden sopeuttaminen ei välttämättä pääty vielä tähän – seuraava suuri peikko on hyvinvointialueen määrittelemä palveluverkko ja sen vaikutus Jämsän talouteen. Kaupungin 6,5 miljoonan vuotuiset vuokratuotot tulee siirtää yhtiömuotoiseen organisaatioon vuoden 2026 alusta ja nähtäväksi jää kuinka suuri tiputus niihin kohdistuu.

Kaupungin ja Jämsän Vesi liikelaitoksen investointimenot ovat talousarviovuonna yhteensä 7 836 000 euroa. Investointitulot ovat 2 049 000 euroa ja netto siten 5 787 000 euroa. Suurimmat osuudet investointimäärärahoista kohdistuvat kunnallistekniikkaan. Paloaseman peruskorjaukseen on vuosille 2024-2025 varattu 3,1 miljoonaa euroa, mikäli kiinteistöä ei ole vielä siirretty yhtiömuotoisen toiminnan alle.

 

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, puh. 0400 742 751

Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

 

Talousarviotiedote PDF-muodossa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös