Jämsän kaupungin tilinpäätös 2022

Vuotta 2022 leimasivat maailmanlaajuisesti Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi ja inflaation kiihtyminen. Valtakunnan tasolla vuosi oli mm. valmistautumista sote-uudistukseen ja hyvinvointialueiden toiminnan alkamiseen 1.1.2023. Jämsän kaupungille vuosi oli taloudellisesti katastrofi. Valtion muuttuvat rahavirrat ja kustannusten nousu, erityisesti sote-toimialan mittavat talousarvion ylitykset, aiheuttivat 7,5 miljoonan euron alijäämän.

Jämsän kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022 on liikelaitokset mukaan lukien noin 7 527 000 euroa alijäämäinen ja aiempien vuosien kumulatiivinen 4 milj. euron ylijäämä vaihtuu nyt 3,5 miljoonan euron alijäämään. Toimintakate laski edellisestä vuodesta yli 7 milj. euroa (5,5 %). Toimintatuotot toteutuivat yli 8 milj. euroa suurempina talousarvioon nähden ja yli 2 milj. euroa suurempina edelliseen vuoteen verraten. Toimintatuottoja nosti Jämsän Terveyden leikkaustoiminta, Covid-korvaukset ja Kiinteistö Oy Komposiittihallin myynti Patrialle. Toimintakulut ylittivät talousarvion yli 12,5 milj. eurolla ja kasvoivat 9,5 milj. euroa edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Toimintamenojen jyrkkä nousu ja alijäämäinen tulos pakottavat toiminnan tarkasteluun ja säästötoimenpiteisiin heti 2023-tilikauden alussa.

Henkilöstön siirtoa valmisteltiin tilikaudella sote-uudistukseen liittyen 184:n vakituisen työntekijän osalta. Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen toiminta ja henkilöstö siirrettiin vuodenvaihteessa joulukuussa perustettuun samannimiseen osakeyhtiöön. Kaupungin palvelukseen jäi tilikauden päätyttyä 686 työntekijää. Seuraavan 10 vuoden aikana kaupungin henkilöstöstä arvioidaan eläköityvän noin 40 prosenttia. Tilikauden aikana henkilöstömäärä kasvoi 26 työntekijällä (soten osuus 13) ja henkilöstökustannukset nousivat jälleen hieman (4,7 %).

Jämsän kaupungin kokonaisverotulot (91,1 milj. €) laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 milj. euroa eli 1,8 prosenttia. Talousarvioon verraten kunnallisveron toteuma oli sama, yhteisöveron 6,9 prosenttia suurempi ja kiinteistöveron 11,6 prosenttia pienempi. Valtionosuuksia Jämsän kaupunki sai yhteensä 47,3 milj. euroa, mikä oli noin 0,7 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Kaupungin rahoitusasema säilyi edelleen kohtuullisen hyvänä. Pitkäaikaisten lainojen määrä laski 27,9 milj. euroon (32,4 milj. € 2021). Vuosikate, kuntatalouden tärkein mittari, laski edellisen vuoden 8,9 miljoonasta eurosta peräti alle 0,9 milj. euroon. Talouden tasapaino siis menetettiin, kun vuosikate ei likimainkaan riittänyt poistoihin (8,6 milj. €). Jämsän kaupungin omavaraisuusaste kääntyi myös laskuun, ollen nyt 60,17 prosenttia. Suhteellinen velkaantuneisuus sen sijaan jatkoi vielä laskuaan (28,78 %).

Investoinnit toteutuivat tälläkin tilikaudella alle talousarvion. Kaupungin investoinnit olivat 76 prosenttia arvioidusta ja liikelaitokset mukaan lukien investoinnit toteutuivat 70-prosenttisesti. Merkittävin tilikauden aikana aloitettu investointi on sairaalan peruskorjaus, joka aloitettiin suunnittelulla. Kokonaisuudessaan investointi on lähivuosina yhteensä noin 4,6 miljoonan euron arvoinen.

Lisätietoja: Talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös