Jämsän kaupungin työkykyjohtamiselle hyvä arviointitulos

Eläkevakuutusyhtiö Keva toteutti Jämsän kaupungissa työkykyjohtamisen arvioinnin tammi-helmikuussa 2023. Työkykyjohtamisen 360 -arviointi on Kevan työnantaja-asiakkaille tarkoitettu palvelu, jonka keskeinen sisältö on asiakkaan työkykyjohtamisen ja työkykyprosessien tarkastelu. Arvioinnissa tuotetaan tietoa ja käytännönläheisiä toimenpide-ehdotuksia työkyvyn johtamisen tueksi. Arviointi on myös tiedolla johtamisen nykytilan kartoitus.

Jämsän kaupungin työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus toteutettiin, jotta työkykyjohtamisen tilannekuvasta saatiin selkeä kuva ja tunnistetaan johtamiseen, prosesseihin, mittareihin ja kustannuksiin liittyvät vahvuudet ja haasteet.

Nykytilan kartoittamiseksi tarkasteltiin Kevan toteuttaman itsearviointikyselyn lisäksi kaupungin työkykyjohtamista ohjaavia dokumentteja sekä Kevan ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden tilastotietoja.

Kevan asiakaspäällikkö Jaana Stenman toteaa Jämsän kaupungin työkykyjohtamisen arvioinnin tulosten perusteella Jämsässä näkyvän pitkäjänteisen työkykyjohtamisen kehitystyön.

– Työkykyjohtamisen arvioinnin tulokset olivat Jämsässä kokonaisuutena verrokkeihin nähden hyvät, toteaa Stenman.

– Jämsän kaupungin työkykyjohtamisessa on paljon vahvuuksia, kuten esimerkiksi laadukas aktiivisen tuen malli. Kaupungin strategiassa on henkilöstöä koskevia tavoitteita ja työkykyjohtamisen tavoitteita päivitetään säännöllisesti, kuten esimerkiksi työterveyshuollon toimintasuunnitelman yhteydessä vuosittain, jatkaa Stenman.

 

Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt arvioinnin asiakaspäällikkö Stenmanin johdolla. Tulosten perusteella esille on noussut selkeät kehittämiskohteet. Jämsän kaupungissa on jatkossa kiinnitettävä huomiota erityisesti perehdyttämiseen ja kyettävä lisäämään korvaavan työn määrää. Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että henkilö sairausloman sijaan tekee jotakin muuta työtä, joka sopii hänen terveydentilalleen. Jämsän kaupungissa on toimintamalli korvaavasta työstä olemassa. Perehdytyksen tueksi on tulossa käyttöön sähköinen oppimisalusta tämän vuoden aikana.

Lisäksi johtoryhmä kehittää työkykyjohtamisen tavoitteita ja mittareita huhtikuussa yhdessä työterveyshuollon kanssa. Tarpeen on lisätä työkykyasioista keskustelua toimialojen johtoryhmissä. Kaupungilla on parannettu reaaliaikaista tiedon saantia niin sairauspoissaoloista kuin työturvallisuudesta. Yhdessä mietittäväksi tulevat myös terveysperusteisia poissaoloja vähentävät toimintatavat, joihin liittyvät myös resurssikysymykset uudelleensijoituksiin tai tehtävien muokkauksiin.

Jämsän kaupungissa on kehitetty työterveyshuoltoyhteistyötä pitkäjänteisesti vuosia ja se on toimivaa ja säännöllistä. Työterveyshuollon kanssa on lisätty työkyvyn tukitoimia esimerkiksi mielenterveyteen liittyen. Työterveyshuoltotoiminnassa painotetaan ennaltaehkäisevää toimintaa.

 

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Hannele Rahkonen p. 040 5712088

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös