Jämsän kaupungin ympäristöohjelman luonnos on nähtävillä 13.6. asti

Jämsän ympäristöohjelman tekeminen on edennyt hyvin ja nyt siitä on nähtävillä ensimmäinen luonnos. Ympäristöohjelma luonnos laadittiin yhteistyössä Jämsän kaupungin, luottamushenkilöiden, kaupungin keskeisten sidosryhmien ja Ramboll Finlandin toimesta. Ympäristöohjelma toteuttaa ja tukee Jämsän kaupungin sitoumuksia, kuten Keski-Suomen ilmasto-ohjelmaa, Hiilineutraali Suomi 2035 tavoitteita sekä EU 2050 pitkän aikavälin strategiaa ja Pariisin ilmastosopimusta.

Ympäristöohjelman laatimista edelsi ympäristökatselmuksen tekeminen, jossa selvitettiin alueen ympäristön nykytilanne, tehdyt toimenpiteet sekä merkittävimmät ympäristönäkökohdat hyödyntämällä julkisesti saatavilla olevaa aineistoa kuten tilastoja, alueella tehtyjä selvityksiä, ympäristö- ja ilmastositoumuksia sekä keskusteluja kaupunkiorganisaation edustajien kanssa. Kuntalaisille järjestettiin avoin esittelytilaisuus huhtikuussa 2022, jonka jälkeen kuntalaisilla oli mahdollisuus kommentoida ohjelmaa.

Ympäristöohjelman näkökulmiksi valikoituivat: ilmasto, vesistö ja luonnon monimuotoisuus. Näkökulmat ovat pysyviä. Tavoitteena on ympäristöystävällinen ja viihtyisä elinympäristö, ympäristövastuullinen operatiivinen toiminta ja kestävä luonnon ympäristö. Tavoitteet ovat melko pysyviä (5-10 vuotta). Tavoitteiden alle tulee teemoittain toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin pyritään pääsemään. Toimenpiteet ovat lyhytaikaisia (1-3 vuotta) ja toimenpiteen valmistuttua sen tilalle otetaan uusi toimenpide joka tukee tavoitteisiin pääsemistä.  Teemoja on yhteensä 10 ja ne ovat pysyviä. Teemoihin sisältyy mm. energia, kiertotalous, ympäristökasvatus ja maankäyttö.

Ympäristöohjelman luonnos on nyt nähtävillä kaikille ja siitä on pyydetty lausunnot kaupungin eri toimialoilta. Ympäristöohjelma menee kaupunginhallituksen käsittelyyn syyskuussa 2022.

Kuulutuksen ja ympäristöohjelman luonnoksen pääset lukemaan täältä: Dynasty tietopalvelu : Jämsän kaupunki (oncloudos.com)

Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisesti Jämsän kaupungin elinvoimalautakunnalle osoitteella; Seppolantie 5, 42100 Jämsä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen tekninen@jamsa.fi, ennen nähtävillä oloajan päättymistä 13.06.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja ympäristöohjelman luonnoksesta saa projektityöntekijä Veera Lyömiöltä; veera.lyomio@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös