Jämsän kaupunki mukana Astetta alemmas -kampanjassa

Jämsän kaupunki on mukana lokakuussa 2022 käynnistyneessä energiansäästökampanjassa Astetta alemmas. Kampanja kannustaa jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiasäästötoimia.

Astetta alemmas kampanjan tavoitteet

Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 95 prosenttia suomalaisista tekemään energiatekoja ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus. Tavoite on kaikille yhteinen kotona, liikenteessä, työpaikoilla, oppilaitoksissa, kunnissa ja yrityksissä.

Jämsän kaupungin energiasäästötoimenpiteet tulevalle talvelle 2022-2023

Astetta alemmas kampanjakumppanuuden edellytyksenä on, että organisaatio sitoutuu yhteisönä näkyvän energiateon tekemiseen. Alla Jämsän kaupungin energiasäästötoimenpiteet tulevalle lämmityskaudelle:

  • kaupungin kiinteistöjen lämpötilojen laskeminen vähintään asteella, jos se on käytön perusteella mahdollista
  • asuinalueilla katuvalojen valaisuajan lyhentäminen
  • kiinteistöjen ulkoalueiden valaistuksen supistaminen huomioiden turvallisuustekijät
  • ulkoilu- ja liikuntapaikkojen valaistusajan optimoiminen huomioiden alueiden käyttö
  • kaupungin henkilökunnan ohjeistaminen sammuttamaan valot, näytöt ja muut sähköä vievät laitteet, kun niiden käytölle ei ole tarvetta
  • kausivalojen palaminen katuvalojen kanssa samassa rytmissä
  • uimahalliin hiljaisiin aikoihin suunnattu edullinen lipputuote.

Astetta alemmas kampanja kestää lämmityskauden ajan ja Jämsän kaupunki jakaa vinkkejä kuntalaisille energian säästämiseksi eri kanavissaan.

Lisätietoja kampanjasta: https://www.astettaalemmas.fi/

Lisätiedot:

suunnittelija Katja Lahtinen, 040 728 5656, katja.lahtinen@jamsa.fi

Energiansäästökampanjan taustalla ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Motiva, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra. 

Jaa sosiaalisessa mediassa