Jämsän matkaketjujen kehittäminen on käynnistynyt

Houkutteleva kaupunkikuva, paikallistalouden kehittyminen ja seudulla liikkumisen sujuvoittaminen ovat SASU-hankkeen uuden kehittämistyön tähtäimessä.

Jämsän kaupunki on käynnistänyt toukokuussa 2024 sujuvien ja kestävien matkaketjujen kehittämistyön yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Työssä selvitetään Jämsän asemaa käyttävien junaliikenteen käyttäjien matkaketjujen sujuvuutta sekä asemanseudun maankäytön kehittämisen mahdollisuuksia yleisemminkin. Laadittava selvitys liittyy laajempaan SASU-kehittämishankkeeseen (Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista), jossa tavoitellaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja ylipäätään työn tekemistä Jämsään. Sujuvien ja kestävien matkaketjujen kehittämistyö valmistuu lokakuussa 2024.

Junaliikenteeseen tukeutuvien hyvien liikenneyhteyksien osalta hankkeessa selvitetään, kuinka asumiseen ja työssäkäyntiin liittyviä tavoitteita voitaisiin edistää kehittämällä Jämsän alueella sujuvia ja kestäviä matkaketjuja kokonaisuutena. Rautatieasema ja linja-autoasema ovat liikenteen solmupisteitä, jotka yhdistävät paikallisia, seudullisia ja valtakunnallisia liikennepalveluja, ja ovat siten avainasemassa sujuvien matkaketjujen muodostumiselle.

Asemanseudun kehittämisessä huomioidaan liikenteellisten tekijöiden lisäksi laajasti myös muut kaupunkikehittämisen tavoitteet ja arvot. Asemanseutujen kehittämisen kärkiteemat ovat liikkumispalvelujen kehittäminen, vähähiilistä arkea tukevien palvelujen kehittäminen ja kaupunkiympäristön ja kiinteistöjen kehittäminen. Osana asemanseudun kehittämistä arvioidaan myös linja-autoaseman siirtämismahdollisuutta rautatieaseman yhteyteen, jolloin nämä muodostaisivat alueellisen matkakeskuksen.

Hankkeen laajana kohderyhmänä ovat asukkaat, muuttajat ja asumisen klusterin toimijat ja kehittäjät, yritykset sekä julkiset toimijat. Liikenteellisen tarkastelun kohderyhmänä ovat erityisesti työssäkävijät sekä matkailijat, joiden tarpeita kartoitetaan alueen yritysten ja rautatieaseman käyttäjille suunnattujen haastattelujen ja kyselyiden avulla vielä kesäkuun aikana.

Selvityksen tavoitteena on:

  • edistää vähähiilisempää liikkumista ja kestävämpää yhdyskuntarakennetta
  • parantaa Jämsän saavutettavuutta ja houkuttelevaa kaupunkikuvaa
  • tukea paikallistalouden kehittymistä joukkoliikenneyhteyksiä kehittämällä
  • sujuvoittaa seudulla liikkumista parantamalla Jämsän rautatieasemanseudun liityntäyhteyksiä ja palvelutasoa.

Vuoden 2025 loppuun asti kestävä SASU – Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista -hanke on osa äkillisen rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Keski-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Lue lisää SASU-hankkeesta: Sujuvan asumisen äärellä

Lisätietoja: Projektipäällikkö Piritta Koskinen, p. 040 615 2855, piritta.koskinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös