Jämsän perusopetukseen käyttöön hyvinvoinnin vuosikello

Hyvinvoinnin vuosikello on opiskeluhuollollinen työväline, jonka tarkoituksena on tukea ja vahvistaa koulun hyvinvointi- ja tunnetaitokasvatusta Jämsän perusopetuksen kouluissa läpi oppilaan peruskouluajan aina ensimmäiseltä viimeiselle vuosiluokalle asti.  Hyvinvoinnin vuosikello on toteutettu monialaisessa yhteistyössä yhteisöllisen opiskeluhuollon koordinaattoreiden, Jämsän peruskoulujen ja opiskeluhuollon henkilöstön sekä Jämsän nuorisopalvelujen kanssa.

Vuosikellon mukaisen hyvinvointi- ja tunnetaitokasvatuksen tavoitteena on mm. edistää ja vahvistaa oppilaiden hyvinvointiosaamista, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, osallisuuden kokemusta ja kouluun kiinnittymistä sekä edistää ja vahvistaa oppilaiden hyvinvointiosaamista, tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Hyvinvoinnin vuosikello pohjautuu suunnitelmallisesti valittuihin ja toisiaan tukeviin hyvinvointi- ja tunnetaitokasvatuksen teemoihin.

Hyvinvoinnin vuosikellon teemat ovat

·       Elokuu – Yhteisöllisyys

·       Syyskuu – Vuorovaikutus ja kaveritaidot

·       Lokakuu – Mielen hyvinvointi ja arjen taidot

·       Marraskuu – Hyvinvointi ja terveys (sis. päihdekasvatus)

·       Joulukuu – Itsetuntemus ja itsetunto

·       Tammikuu – Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

·       Helmikuu – Media ja hyvinvointi

·       Maaliskuu – Tunnetaidot

·       Huhtikuu – Empatia ja myötätunto

·       Toukokuu – Unelmat ja haaveet

 

Hyvinvoinnin vuosikelloa pilotoidaan kouluissa kevään 2023 aikana ja otetaan systemaattiseen käyttöön jokaisessa koulussa/ luokassa viimeistään 1.8.2024 alkaen.

 

Lisätiedot: perusopetuksen apulaisrehtori Soile Kukkonen p. 040 527 64 20

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös