Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi koulutusmatkailun hinnoittelun

Jämsän kaupungin koulutusmatkailu -malli perustuu pilottikokeiluun vuosina 2018–2020.

Tuotteina ovat opetuspalvelut ja kouluvierailut. Opetuspalvelujen myynnissä on kysymys markkinaehtoisen palvelun tuottamisesta. Järjestettävä palvelu ei ole valtionosuuksiin oikeuttavaa perusopetuslain- tai lukiolain tarkoittamaa koulutuspalvelua.

Opetuspalvelun kohderyhmä koostuu oppimiskokemuksesta kiinnostuneista (7–18-vuotiaista) matkailijoista, jotka tulisivat Jämsään yhdestä päivästä yhteen viikkoon.  Siinä ei suoriteta tutkintoja tai tutkinnon osia, eikä anneta todistuksia. Kyseessä on leirikoulutyyppinen toiminta, joiden tavoitteena on tuottaa opiskelijoille henkilökohtainen kokemus suomalaisesta koulusta.

Opintosisällöt rakentuvat englannin kieliopintojen ja ilmiöpohjaisen oppimisen varaan, jossa teemoina ovat mm. suomalainen yhteiskunta, kulttuuri, puhdas luonto, ilma ja vesi sekä eläimet.  Osallistujille järjestetään rinnakkaista opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta. Heillä on nimikko-opettajat, jotka huolehtivat ryhmistä ja ryhmien toiminta integroidaan osittain perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetusryhmien toimintaan.

Kouluvierailu tarjoaa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen koulutusjärjestelmään, opetussuunnitelmaan, pedagogiseen ympäristöön ja pedagogiseen työhön. Kohderyhmänä ovat opetusalan ammattilaiset, huoltajat ja muut asiasta kiinnostuneet aikuiset.

Opetuspalvelujen pakettihinnat sisältävät opetuksen, opetusmateriaalin, opetusvälineet, tilat, ja siivouksen.  Lisäpalvelut laskutetaan erikseen. Pakettiin eivät sisälly opiskeluhuolto, kuljetukset, vakuutukset, tulkki, lisämateriaalit tai koulun ulkopuoliset aktiviteetit. Ryhmän hinta perustuu oppilasmäärään sekä palvelun kestoon.  Kouluvierailujen hinta räätälöidään tilatun sisällön, vierailijoiden määrän ja keston mukaisesti. Lisämaksusta voidaan toteuttaa catering -palveluja tai asiantuntijapalveluja.

Opetuspalveluiden ja kouluvierailuiden hinnoitteluperusteet tarkastetaan vähintään vuosittain vastaamaan mm. voimassa olevaa työ- ja virkaehtosopimusta, kaupungin talousarviota ja muita asiaan vaikuttavia sitovia määräyksiä ja asiakirjoja.

Yhteistyökumppanit toiminnassa ovat HimosLomat Oy ja Jämsän Yrityskiinteistöt Oy.

Palvelulupaus: Annamme kokemuksen suomalaisesta koulujärjestelmästä.

Lisätiedot: perusopetuksen rehtori, kansainvälisyysasioiden koordinaattori Minna Kinnunen, p. 040 524 7298

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös