Jämsän varhaiskasvatuksessa tehdään vuosittain arviointikyselyt hoitolapsille ja heidän vanhemmilleen

Suurin osa yli 3-vuotiaista lapsista (72 prosenttia) tulee mielellään hoitoon tai eskariin. Yli 80 prosentin mielestä aikuiset kuulevat lasta ja auttavat ja lohduttavat, jos on surullinen olo. Tämä selvisi varhaiskasvatuksessa yli 3-vuotiaille lapsille tehdystä kyselystä.

Varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista 96 prosenttia kertoi, että heillä on kavereita. Ulkona leikkimisestä piti 83 prosenttia vastaajista ja hoitopaikan ruokaa piti hyvänä 64 prosenttia vastaajista.

Eniten lasten mielipiteet jakaantuivat lepohetkistä, lelujen vapaapäivästä ja siitä, saavatko lapset olla mukana päättämässä asioista. Lepohetkistä piti reilut puolet vastaajista, samoin lelujen vapaapäivistä. Lapsista 56 prosenttia koki saavansa olla mukana päättämässä asioista.

Kysely toteutettiin yli 3-vuotiaille lapsille Mitä pidät päiväkodista -pelin avulla. Lasten vastaukset olivat jonkin verran kriittisempiä kuin vuonna 2022, mutta myös vastauksia oli saatu huomattavasti suuremmalta lapsimäärältä edelliseen vuoteen verrattuna.

Huoltajille tehtiin kaksi kyselyä vuonna 2023. Keväällä kyselyn aiheena oli lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat ja syksyllä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen varhaiskasvatuksessa.

Kevään kyselyssä lähes 90 prosenttia vastaajista piti varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin liittyviä keskusteluja hyödyllisinä. 66 prosenttia piti tärkeänä, että lapselle tehdään yksilökohtainen, lakisääteinen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

Huoltajien mielestä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevä henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista. Heidän mielestään on tärkeää, että lapset tulevat mielellään varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ja viihtyvät. Kehitettävää nähtiin tiedottamisessa. Yhteistyötä huoltajat pitivät hyvänä.

Syksyn kyselyyn vastanneista huoltajista 96 prosenttia kertoi, että sekä heidät että lapsi otetaan aamuisin vastaan iloisesti, lämpimästi ja ystävällisesti. Kysymykseen tyttöjen ja poikien leikeistä suurin osa huoltajista oli sitä mieltä, että jako on vanhentunut käsite ja että kaikki leikit ovat sallittuja kaikille. Myös tässä kyselyssä huoltajat kiittelivät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökuntaa hyvästä hoidosta ja ammatillisuudesta.

Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläisen mukaan kyselyjen tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa sekä päiväkoti- että lapsiryhmätasolla. Lisäksi huoltajille syksyllä tehdyn kyselyn tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatukseen tehtävissä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa.

Sivistyslautakunnalle esiteltiin kyselyjen tuloksia 25.1.2024 pidetyssä kokouksessa.

 

Lisätietoa:

Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, p. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös